thị trường giá sắn tươi


giá sắn tươi

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 25/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 25/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 24/2/2020: Giá mua thực tế giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi ngày 24/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi ngày 24/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/2/2020: Giảm 30-50 đồng/kg

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Báo cáo thường niên thị trường Sắn, Tinh bột sắn 2019 & Triển vọng 2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn (tuần 13/02-19/02/2020): Nguồn cung sắn lát từ Lào và Campuchia về Việt Nam đều giảm do mì được hút mạnh đi Thái Lan

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 20/2/2020: Giá giảm do một số nhà máy đã tạm ngưng hoạt động do xuất khẩu ngưng trệ

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 19/2/2020: Tăng 30 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 17/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 17/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 17/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 17/2/2020: Giá ổn định với hàng mì Cam nhưng tăng trở lại với mì nội vùng

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 15/2/2020: Giá mì Cam về cửa khẩu Chàng Riệc tiếp tục tăng

-

Thị trường sắn (tuần 06/02-12/02/2020): Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh giảm mạnh do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn khó khăn

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 13/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 13/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 13/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 13/2/2020: Giá giảm mạnh 300 đồng/kg

-