thị trường giá sắn tươi


giá sắn tươi

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 25/5/2020: Giảm 50 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 14/5-20/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 19/5/2020

-