thị trường giá sắn tươi


giá sắn tươi

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/7/2019

-

Lo ngại khi phát triển nóng nhà máy sắn nhưng quy hoạch vùng nguyên liệu thiếu đồng bộ

-

Giám sát giá sắn tuần 8/7-12/7

-

Thị trường sắn (tuần từ 3/7-10/7/2019)

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 10/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 5/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 5/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/07/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 1/7-5/7

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/07/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 4/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 3/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/07/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/07/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 2/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 2/7/2019

-

Bệnh khảm lá hoành hành, dân bỏ sắn trồng khoai lang

- Trước tình hình dịch bệnh khảm lá trên cây khoai mỳ (sắn) diễn biến phức tạp, nông dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng cạn ngắn ngày như bắp (ngô), khoai lang…

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 1/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 1/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/06/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 28/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 27/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/6/2019

-