thị trường giá sắn lát xuất khẩu


giá sắn lát xuất khẩu

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần 2/7-8/7/2020): Giá xuất khẩu qua kênh biên mậu tăng nhẹ với hàng bột thực phẩm nhưng quay đầu giảm với hàng bột công nghiệp

-

Bảng giá Sắn tổng hợp 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 9/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc trong tháng 6 thấp nhất tính từ đầu năm

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 8/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 7/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 7/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 7/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 6/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 6/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 3/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 25/6-1/7/2020) - Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc qua kênh biên mậu nhiều hơn nhưng giá xuất vẫn giữ ổn định

-