thị trường giá sắn lát khô


giá sắn lát khô

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 3/8/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 3/8/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 3/8/2020

-

Thị trường Sắn ngày 31/7/2020: Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 7/2020 tăng mạnh so với tháng trước do nhu cầu mua hàng từ phía Trung Quốc nhiều hơn

-

Giám sát giá Sắn tuần 23/7-29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát nội địa tại Thái Lan tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 30/7/2020: Diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá khu vực Phú Yên và Gia Lai vẫn tiếp tục lan rộng, đe dọa đến năng suất sắn vụ mới 2020/2021

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 30/7/2020

-

Sớm nghiên cứu và nhân rộng giống sắn chống chịu sâu bệnh

-

Thị trường Sắn ngày 29/7/2020: Lượng tồn kho Sắn lát dành cho xuất khẩu của Việt Nam gần như bằng 0

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 29/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 28/7/2020: Mì củ tươi từ Campuchia về cửa khẩu Chàng Riệc vẫn duy trì ở mức thấp do chất lượng mì kém, nhà máy hạn chế mua vào.

-

Giá xuất khẩu Sắn lát của Thái Lan sang Trung Quốc được chấp nhận cao nhất 245 USD/tấn FOB

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 28/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 28/7/2020

-