thị trường giá sắn lát

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá sắn lát

Giám sát giá sắn tuần 12/03-16/03

-

Giá chào xuất khẩu sắn lát của Việt Nam liên tục tăng mạnh và vượt mức 270 USD/tấn CNF tính đến giữa tháng 3/2018

-

Thái Lan tăng mạnh giá sàn xuất khẩu thêm 11 USD/tấn, lên mức 237 USD/tấn trong giai đoạn từ 16/03-31/03/2018

-

Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc vượt mức 270 USD/tấn CNF

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 13/03

-

Giám sát giá sắn tuần 05/03-09/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 09/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 07/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 07/03

-

Giám sát giá sắn tuần 26/02-02/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/02

-

Giám sát giá sắn tuần 05/02-09/02

-

Giám sát giá sắn tuần 29/01-02/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 29/01

-

Giám sát giá sắn tuần 22-26/01

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 23/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/01

-

Giám sát giá sắn tuần 15-19/01

-

Giám sát giá sắn tuần 08/01-12/01

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 12/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 10/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Sơn La ngày 09/01

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 09/01

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 09/01

-

Giám sát giá sắn tuần 02/01-05/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Sơn La ngày 04/01

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 03/01

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 03/01

-