thị trường giá sắn lát


giá sắn lát

Ngày mai (25/2), giá sắn lát tại Quy Nhơn sẽ tăng thêm 150 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 24/2/2020: Giá tăng thêm 50 đồng/kg do một số đơn vị có xu hướng mua hàng vào trữ

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 24/2/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/22020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2020: Giá tăng 200-250 đồng/kg, lượng mì đưa về ít hơn

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 21/2/2020: Giá mua tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn (tuần 13/02-19/02/2020): Nguồn cung sắn lát từ Lào và Campuchia về Việt Nam đều giảm do mì được hút mạnh đi Thái Lan

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2020: Giá giảm 200 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 18/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 18/2/2020: Giá giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 15/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Thị trường sắn (tuần 06/02-12/02/2020): Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh giảm mạnh do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn khó khăn

-

Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tiếp tục tăng

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 7/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg với hàng mì xô

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/2/2020: Giá giảm 100 đồng/kg với hàng mì xô thường

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 7/2/2020: Giá tiếp tục tăng

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 7/2/2020: Giá ổn định, các kho vào hàng cầm chừng do đầu ra ảm đạm

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 7/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về tiếp tục tăng

-

Giá sắn lát tại Hoa Lư (Bình Phước) ngày 6/2/2020: Giá mua tăng trở lại do một số kho mua vào mạnh

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 6/2/2020: Giá mì vỏ tại Xa Mát tăng, trong khi hàng mì cục giữ ổn định

-