thị trường giá phân bón ure


giá phân bón ure

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá Ure tạm chững

-

Toàn cảnh thị trường Gạo, TACN, Phân bón, Sắn, Cá tra, Tôm, Chăn Nuôi, Điều, Đường, Cao Su, Cà Phê, Hồ Tiêu - Cập nhật 25/6/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/6/2019: Giá Ure bán ra giảm xuống

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Ngày 7/6/2019, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Giá Urea tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần trong năm 2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Diễn biến giá Ure, DAP và MOP thế giới từ tháng 1/2018-5/2019

-