thị trường giá phân bón ure

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ure

Thị trường Cần Thơ ngày 20/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Urea không đổi

-

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Urea tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá Urea không đổi

-

Nguồn cung Ure sản xuất trong nước bổ sung chậm nên giá Ure tăng

- Chào giá Ure Phú Mỹ; Ure Cà Mau ở mức lần lượt 6900-6950 đ/kg (kho trung chuyển Tây Nam Bộ; ngoài lệnh) và 6900-6950 đ/kg (nhà máy; ngoài lệnh).

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/06/18: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/06/18: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/06/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 01/06/18: Giá Urea bán ra không đổi

-