thị trường giá phân bón ure


giá phân bón ure

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Ngày 12/8/2019, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/8/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 26/7-1/8/2019

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 2/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Cuối tháng 7-đầu tháng 8/2019 thị trường Ure nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu tại một số khu vực sản xuất do nhu cầu thấp

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

hị trường Cần Thơ ngày 30/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2019: Giá Ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-