thị trường giá phân bón ure


giá phân bón ure

Thị trường Cần Thơ ngày 28/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Do nhu cầu phân bón dự kiến gia tăng trong tháng 3-4 và đầu mùa mưa tháng 5 nên các doanh nghiệp đều đã “rục rịch” nhập hàng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/2/2020: Giá Ure bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/2/2020: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/2/2020: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/2/2020: Giá ure ổn định

-

Chiều 14/2/2020, Đạm Phú Mỹ đã có lệnh ra hàng mới

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/2/2020: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2020: Giá ure ổn định

-