thị trường giá phân bón ure


giá phân bón ure

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Ure nội địa Trung Quốc hiện vẫn đang giao dịch trầm lắng, giá Ure nội địa Trung Quốc tuần này giảm 2-30 NDT/tấn tại các khu vực sản xuất

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá ure ổn định

-

Giá Ure nội địa Trung Quốc tuần này tại hầu hết các khu vực sản xuất do nhu cầu thấp trong khi các doanh nghiệp dần khởi động sản xuất lại sau bảo dưỡng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2019: Giá ure không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2019: Giá ure ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá ure không đổi

-