thị trường giá phân bón ure

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ure

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/8/2018: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Ngày 13/8/2018, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/8/2018: Giá Urea bán ra thay đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/8/2018: Giá Ure bán ra thay đổi nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/8/2018: Giá Urea bán ra chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/8/2018: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Diễn biến giá Ure giao dịch tại Sài Gòn (Việt Nam) từ tháng 1/2017-8/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/8/2018: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Ấn Độ mở thầu mua Ure, giá Ure thế giới gần như ngay lập tức ngừng giảm, chào giá tăng trở lại

-