thị trường giá phân bón ure

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ure

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/12/2018: Ure Phú Mỹ chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8000-8100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/12/2018: Giá Ure Phú Mỹ bán ra giamr xuống mức 8300-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/12/2018: Giá Ure Cà Mau bán ra ở mức 8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/12/2018: Ure Indo hạt đục chào bán tại Quy Nhơn ở mức 8200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/12/2018: Giá Ure Cà Mau bán ra ở mức 8700-8800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8600-8700 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/12/2018: Giá Ure Phú Mỹ bán ra giảm xuống mức 8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Ngày 6/12, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới

-

Ngày 5/12, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/12/2018: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8500-8600 đ/kg

-

Ấn Độ dự kiến sẽ ngừng nhập khẩu Ure từ tháng 3/2021

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2018: Giá lệnh Urea Cà Mau tại nhà máy ở mức 8500 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/12/2018: Giá Ure Phú Mỹ bán ra ở mức 8700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8700-8750 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/12/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quy Nhơn ở mức 8400-8450 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/12/2018: Giá Urea Cà Mau ở mức 8700-8750 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/11/2018: Ure Phú Mỹ chào giá tại Quảng Ngãi ở mức 8600-8800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8300-8500 đ/kg

-

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-11/2018

-