thị trường giá phân bón ure

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ure

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Urea tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/03/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá Urea tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/03/18: Giá Urea bán ra đi xuống

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Urea tạm thời không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/03/18: Giá Ure bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá Urea không đổi

-

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-3/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/03/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/03/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/03/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 08/03/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/03/18: Giá Ure bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/03/18: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/03/18: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/03/18: Giá Urea bán ra giảm xuống

-