thị trường giá phân bón ure

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ure

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Dự kiến ngày 10/10, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Chiều 8/10/2018, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng Ure mới, giá tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá Urea tăng

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/10/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2018: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2018: Giá Urea tạm chững

-