thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/17: Giá SA bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/12/17: Giá SA duy trì ổn định

-