thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2018: Giá SA tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-