thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá SA đi ngang

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/05/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/05/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/05/18: Giá SA ổn định

-