thị trường giá phân bón ngày


giá phân bón ngày

Thị trường Phân bón ngày 24/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 23/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 22/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 21/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 20/8/2019

-

Chiều 19/8, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá giảm

-

Thị trường Phân bón ngày 19/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 17/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 16/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 10/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 9/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 8/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 7/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 6/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 5/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 3/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 2/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 1/8/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 31/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 30/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 29/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/7/2019

-

Tính đến ngày 25/7/2019, tại thị trường nội địa Việt Nam, giá DAP bình quân đã giảm 10-15%, giá Ure giảm 4-10% so với đầu năm 2019

-

Thị trường Phân bón ngày 26/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 25/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 24/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 23/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 22/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 20/7/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 19/7/2019

-