thị trường giá phân bón ngày

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón ngày

Thị trường Phân bón ngày 14/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 13/12/2018- Tàu Ure UAE hạt đục dự kiến cập cảng Sài Gòn ngày 18/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 12/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 11/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 8/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 7/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 6/12/2018- Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng mới, giá tại nhà máy không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 5/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 4/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 3/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 1/12/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 30/11/2018- Nhà máy Hà Bắc đang tiến hành hàng gửi kho, nhà máy Đạm Ninh Bình đã sản xuất trở lại sau bảo dưỡng

-

Thị trường Phân bón ngày 29/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 28/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 27/11/2018- Đạm Cà Mau dự kiến ngày 5/12 có lệnh mới

-

Thị trường Phân bón ngày 26/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 24/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 23/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 22/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 19/11/2018: tại Sài Gòn, chào bán Ure Indo hạt trong giảm xuống mức 7800-7950 đ/kg

-

Thị trường Phân bón ngày 19/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 17/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 16/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 15/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 14/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 13/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 12/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 10/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 9/11/2018

-

Thị trường Phân bón ngày 8/11/2018

-