thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/9/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/9/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/9/2018: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2018: Giá DAP tạm chững

-

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2018: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/9/2018: Giá DAP bán ra tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/9/2018: Giá DAP không đổi

-

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/8/2018: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2018: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/8/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/8/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/8/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-