thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/7/2018: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/7/2018: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/7/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/7/2018: Giá DAP bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/7/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/7/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/7/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/7/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/7/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/07/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/07/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 09/07/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/07/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/07/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 06/07/18: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/07/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 05/07/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/07/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/07/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 03/07/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/07/18: Giá không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/06/18: Giá tạm giữ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/06/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/06/18: Giá DAP tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/06/18: Giá DAP không đổi

-

Dự kiến trong tháng 6, lượng Ure nhập khẩu về Việt Nam khoảng trên 50 ngàn tấn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/06/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá DAP không đổi

-