thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Cần Thơ ngày 23/03/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá DAP không đổi

-

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 22/03/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/03/18: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá DAP không đổi

-

Giá DAP liên tục giảm sau một tuần áp thuế tự vệ chính thức

- Giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên; trong khi tại Việt Nam, các doanh nghiệp nỗ lực giữ giá theo xu hướng thế giới tuy nhiên sức mua yếu và thuế tự vệ chính thức với mặt hàng DAP/MAP vào Việt Nam điều chỉnh giảm so với mức thuế tự vệ sơ bộ đã kéo giá DAP giảm.

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/03/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá DAP tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá DAP giảm xuống

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/03/18: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/03/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/03/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 08/03/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 08/03/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/03/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/03/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/03/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/03/18: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 01/03/18: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 01/03/18: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/02/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/02/18: Giá DAP ổn định

-