thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Cần Thơ ngày 22/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/5/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/5/2019: Giá DAP tạm chững

-

Giá DAP nhập khẩu về Việt Nam đã giảm theo xu hướng giá thế giới

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 8/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/5/2019: Giá DAP không đổi

-