thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/01/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá DAP không đổi

-

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/01/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/01/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 08/01/18: Giá DAP bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/01/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/01/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 04/01/18: Giá DAP bán ra tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/01/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 03/01/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/01/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/12/17: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/12/17: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 29/12/17: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/12/17: Giá DAP tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/17: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 27/12/17: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/12/17: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/12/17: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/12/17: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/12/17: Giá DAP bán ra không đổi

-