thị trường giá phân bón DAP


giá phân bón DAP

Từ ngày 10/3, nhập khẩu DAP về Việt Nam đã tăng mạnh trở lại, nghìn tấn

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/4/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 27/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 25/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 24/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/3/2020: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/3/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2020: Giá DAP ổn định

-