thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12500-12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 18/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: DAP xanh Đình Vũ chào 10300-10400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12500-12600 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12700-12800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12500-12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12700-12800 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12500-12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12750-12850 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12900 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12500-12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra 12900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 11750-12850 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/1/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12500-12600 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/1/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/12/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10500 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 28/12/2018: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12900 đ/kg

-