thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/05/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/05/18: Giá phân DAP không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/05/18: Giá phân DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/05/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/05/18: Giá phân DAP chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/05/18: Giá DAP bán ra tạm thời không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/05/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/05/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/05/18: Giá DAP bán ra tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/05/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/05/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/05/18: Giá DAP giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 09/05/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/05/18: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/05/18: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 05/05/18: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/05/18: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 03/05/18: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 03/05/18: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/05/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/04/18: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/04/18: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/04/18: Giá DAP bán ra ổn định

- Lúa Hè Thu đã xuống giống xong nên nhu cầu thấp, các đại lý bán hàng chậm; giá tạm chững.