thị trường giá phân bón DAP


giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2019: Giá DAP bán ra tăng

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 13/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam ước tính trong 10 tháng năm 2019 giảm mạnh 23% so với cùng kỳ 2018, tấn

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 07/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 05/11/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/11/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/11/2019: Giá DAP không đổi

-