thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/11/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12800-12900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/11/2018: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 13200-13300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10000-10300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2018: DAP xanh hồng hà 64% chào 13000-13200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/11/2018: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 13200-13300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2018: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12650-12750 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/11/2018: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/11/2018: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 13200-13300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10000-10300 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/11/2018: Giá DAP xanh hồng hà 64% bán ra 13200-13400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2018: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 13000-13200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/11/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12700-12800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10000-10300 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/11/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12800-12900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2018: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 13000-13200 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/11/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12700-12800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/11/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10000-10300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/11/2018: DAP xanh Đình Vũ chào 10000-10300 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/11/2018: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra ở mức 12700-12800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/11/2018: DAP xanh Tường Phong 60% chào 11900 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 31/10/2018: Giá DAP xanh hồng hà 64% bán ra 13200-13400 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/2018: DAP xanh Tường Phong 64% chào 12650-12750 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/10/2018: Giá DAP xanh hồng hà 64% bán ra ở mức 13200-13300 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/10/2018: DAP xanh hồng hà 64% chào 13000-13200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/10/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/10/2018: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/10/2018: Giá DAP không đổi

-