thị trường giá phân bón DAP


giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/9/2019: Giá DAP không đổi

-

DAP 1 Hải Phòng chuẩn bị ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém

- 5 tiêu chí để đưa dự án, nhà máy ra khỏi danh sách 12 doanh nghiệp yếu kém của ngành công thương, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP1 Hải Phòng đều đáp ứng đầy đủ.

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 6/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/9/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 3/9/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/9/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/8/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần từ 23/8-29/8/2019

-

Thị trường phân bón Việt Nam tuần cuối tháng 8/2019 chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng của giá DAP Trung Quốc

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/8/2019: Giá DAP ổn định

-