thị trường giá phân bón DAP

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón DAP

Thị trường Sóc Trăng ngày 25/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường phân bón Việt Nam tuần này có dấu hiệu chào tăng đối với Ure Phú Mỹ

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/3/2019: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 20/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 18/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/3/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2019: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/3/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/3/2019: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/3/2019: Giá DAP bán ra giảm xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/3/2019: DAP xanh Tường Phong 60% chào giá ở mức 11600 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/3/2019: Giá DAP xanh Tường Phong 64% bán ra 12400-12600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/3/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào giá ở mức 12600 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/3/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra giảm xuống mức 12800 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/3/2019: DAP xanh Đình Vũ chào giá ở mức 10200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/3/2019: DAP xanh Đình Vũ chào giá ở mức 10200 đ/kg

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/3/2019: Giá DAP xanh Hồng Hà 64% bán ra ở mức 12800-12900 đ/kg

-