thị trường giá mì tươi


giá mì tươi

Lo ngại khi phát triển nóng nhà máy sắn nhưng quy hoạch vùng nguyên liệu thiếu đồng bộ

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 8/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 5/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 5/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/07/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 1/7-5/7

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/07/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 4/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 3/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/07/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/07/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 2/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 2/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 1/7/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 1/7/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/06/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 28/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 27/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/06/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/06/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/6/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Lạng Sơn ngày 25/6/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 25/06/2019

-