thị trường giá mì tươi


giá mì tươi

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 25/5/2020: Giảm 50 đồng/kg

-

Giám sát giá Sắn tuần 14/5-20/5

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-