thị trường giá lúa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá lúa

Giá lúa nếp tươi Long An tại Đồng Tháp ngày 19/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Sóc Trăng ngày 18/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 18/01/2018

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại Đồng Tháp ngày 17/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 17/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 17/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/01/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Sóc Trăng ngày 16/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 16/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 16/01/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 08/01-12/01

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/01/2017

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 15/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/01/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 12/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 11/01/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 11/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 10/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 10/01/2018

-

Giá lúa gạo tại ĐBSCL tăng nhẹ trước khi vụ Thu Đông kết thúc

- Tuần trước, giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL tăng nhẹ sau vài tuần chững lại; thị trường gạo châu Á cũng giao dịch trầm lắng vì sức mua yếu.

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/01/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An ngày 09/01/2018

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 09/01/2018

-

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 05/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Thạnh Trị - Sóc Trăng ngày 05/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 04/01/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại An Giang ngày 04/01/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Sóc Trăng ngày 04/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Thạnh Trị - Sóc Trăng ngày 04/01/2018

-