thị trường giá lúa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá lúa

Giá lúa tươi IR 504 ngày 17/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/10/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 16/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 16/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 16/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 15/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 15/10/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 15/10/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 8/10-12/10

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 12/10/2018

-

Maroc muốn nhập khẩu tối đa 1000 tấn lúa gạo đồ Việt Nam mỗi tháng

- Trong thông báo đăng tải trên Bộ Công Thương, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết, một đối tác Maroc đang có nhu cầu nhập khẩu lúa gạo đồ của Việt Nam.

Giá lúa tươi IR 504 ngày 11/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 11/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 11/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 10/10/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 10/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 10/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 10/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 9/10/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 1/10-5/10

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 9/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 9/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 9/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 8/10/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 8/10/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 8/10/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 8/10/2018

-