thị trường giá lúa


giá lúa

Giá lúa tươi OM 5451 tại Sóc Trăng ngày 16/8/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 16/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 10/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 10/8/2019

-

Giám sát giá Lúa Gạo tuần 5/8-9/8/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ ngày 9/8/2019

-

Giá lúa tươi Japonica ngày 8/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 8/8/2019

-

Giá lúa tươi ST24 ngày 8/8/2019

-

Giá lúa tươi Nếp An Giang ngày 7/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 7/8/2019

-

Giá lúa tươi ST21 ngày 7/8/2019

-

Giá lúa tươi Japonica ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi Nếp Long An ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 6/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 5/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 5/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 5/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 3/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 3/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 3/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 2/8/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 1/8/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 1/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 1/8/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại An Giang ngày 31/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 31/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 31/7/2019

-