thị trường giá lúa


giá lúa

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/06/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 26/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 26/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 26/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 25/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 25/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/6/2019

-

Giá nếp Long An nhích lên do nguồn ít, thời tiết nắng lên song thương lái chưa mua nhiều

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 24//6/2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 21/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 21/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 21/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 20/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 20/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/06/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 19/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 14/6/2019

-

Giám sát giá gạo tuần 6/5-10/5

-