thị trường giá lúa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá lúa

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/06/2018

-

Giá lúa Nếp An Giang ngày 15/06/2018

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 15/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 15/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 15/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 15/06/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 15/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/06/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 14/06/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 14/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 14/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/06/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 13/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 13/06/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 13/06/2018

-

Giá lúa Hè Thu sớm tại đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm

- Sau một thời gian “lên đỉnh”, giá lúa thu hoạch sớm vụ Hè Thu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đã giảm. Theo đó, hầu hết các loại lúa Hè Thu hiện đang được thu mua thấp hơn ít nhất từ 200 - 300 đồng/kg so với thời điểm cách đây một tháng.

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/06/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 04/06-08/06

-

Giá lúa Nếp An Giang ngày 12/06/2018

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 12/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 6976 vụ Hè Thu ngày 12/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 12/06/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 12/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 11/06/2018

-

Thị trường lúa gạo (04/06-08/06/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm so với tuần trước

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 11/06/2018

-

Giá lúa Nếp An Giang ngày 11/06/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 11/06/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 11/06/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 11/06/2018

-