thị trường giá lúa hôm nay


giá lúa hôm nay

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 9/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 ngày 9/7/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 8/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 8/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 8/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 5/7/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 3/7/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 24/6/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 03/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/12/2017

-

Cân đối cung cầu năm 2017 vùng ĐBSCL - cập nhật đến 14/10/2017

-

Giá lúa khô OM 5451 tại Cần Thơ ngày 31/10/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ngày 11/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/9/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Mộc Hóa - Long An ngày 08/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Mộc Hóa - Long An ngày 08/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 07/9/2017

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 07/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Long An ngày 05/09/2017

-