thị trường gia lua gao


gia lua gao

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 26/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 26/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 25/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 25/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/6/2019

-

Giá nếp Long An nhích lên do nguồn ít, thời tiết nắng lên song thương lái chưa mua nhiều

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 24/6/2019

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 24//6/2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 21/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/6/2019

-

Sản xuất lúa gạo Úc suy giảm nghiêm trọng

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 18/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 18/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

-

Giám sát giá Gạo tuần 10/6-14/6

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 15/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 15/6/2019

-