thị trường gia lua gao hom nay


gia lua gao hom nay

Giá Gạo thành phẩm Japonica 5% tấm vụ Đông Xuân tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 6/7/2020

-

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 3/7/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa tươi IR 50404 tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 27/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 27/6/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 27/6/2020

-

Giám sát giá Lúa Gạo tuần 22/6-26/6/2020

-

Giá Gạo Tấm thường vụ Hè Thu (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Hè Thu ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Long An ngày 25/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 25% tấm vụ Hè Thu ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang tại An Giang ngày 24/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 24/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Tiền Giang ngày 23/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 22/6/2020

-

Sản lượng và thương mại Gạo của Thái Lan

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-