thị trường gia lua gao 24h


gia lua gao 24h

Giá Lúa khô Jasmine vụ Đông Xuân ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp Long An tại Đồng Tháp, Long An ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang,Hậu Giang, Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 30/06/2020

-

Giá Lúa khô Nếp An Giang vụ Đông Xuân tại ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 19/6/2020

-

Giá đặt cọc Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 18/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 17/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 13/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 12/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ngày 13/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại An Giang ngày 9/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 9/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 9/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 9/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR 50404 vụ Hè Thu tại An Giang – Kiên Giang – Đồng Tháp- Cần Thơ ngày 06/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá gạo Thành phẩm OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM18 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 03/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang ngày 30/5/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 03/06/2020

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 12 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 12/12/2019

-