thị trường gia lua gao 24h


gia lua gao 24h

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/12/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Tri Tôn - An Giang ngày 14/09/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Kiên Giang ngày 11/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/9/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Mộc Hóa - Long An ngày 08/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 07/9/2017

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 07/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 06/09/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Long An ngày 05/09/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An ngày 05/09/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 01/9/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 31/08/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Trị Tôn - An Giang ngày 29/08/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/8/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Huyện Châu Phú - An Giang ngày 29/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Huyện Châu Phú - An Giang ngày 29/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Long An ngày 29/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ngày 29/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ngày 28/08/2017

-

Giá lúa nếp tươi Long An tại ruộng ngày 28/08/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/8/2017

-

Giá lúa tươi IR 504 tại Long An ngày 25/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 25/08/2017

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Huyện Tam Nông - Đồng Tháp ngày 25/08/2017

-

Giá lúa tươi DS1 tại Huyện Châu Thành - An Giang ngày 25/08/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 24/8/2017

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Long An ngày 24/08/2017

-