thị trường giá hồ tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hồ tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 17/8/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm ở một vài địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Hồ tiêu 7/2018 – Giá tiêu đen xô nội địa liên tục giảm trong tháng 7, cuối tháng, giá tiêu chỉ còn ở mức 51,000 – 53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Giám sát giá tiêu tuần 6/8-10/8

-

Thị trường hồ tiêu ngày 13/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Thị trường hồ tiêu (2/8-8/8/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 50,000 đ/kg, đây là mức giá thấp nhất trong 10 năm qua

-

Giám sát giá tiêu tuần 30/7-3/8

-

Thị trường hồ tiêu ngày 6/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục thấp ở mức đáy 50,000 – 53,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/8/2018: Giá tiêu xô trong nước rớt ngưỡng 50,000 đ/kg, thấp kỷ lục từ trước đến nay

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng nhẹ ở vài địa phương, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Thị trường hồ tiêu (26/7-1/8/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này tiếp tục giảm chạm ngưỡng 50,000 đ/kg, mức thấp kỷ lục từ trước đến nay

-

Thị trường hồ tiêu ngày 1/8/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm 1,000 đ/kg, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 31/7/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định ở mức thấp, giá tiêu Ấn Độ giảm nhẹ

-

Giám sát giá tiêu tuần 23/7-27/7

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ tăng nhẹ

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ nguyên, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Giá tiêu xô nội địa tuần này giảm so với tuần trước, giao dịch quanh mức 52,000-54,000 đ/kg

-

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày

-

Thị trường hồ tiêu (19/7-25/7/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này xu hướng giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/7/2018: Giá tiêu xô trong nước giảm, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/7/2018: Giá tiêu xô trong nước đi ngang tại các địa phương, giá tiêu Ấn Độ giảm

-

Giám sát giá tiêu tuần 16/7-20/7

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/7/2018: Giá tiêu xô trong nước đầu tuần giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 20/7/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/7/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi, giá tiêu Ấn Độ tăng

-

Thị trường hồ tiêu (12/7-18/7/2018) - Giá tiêu xô nội địa tuần này duy trì ở mức thấp 53,000-56,000 đ/kg

-