thị trường giá hồ tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hồ tiêu

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

-

Giá tiêu xô tuần này tiếp tục tăng 1,000-2,000 đ/kg so với giá tuần trước

-

Thị trường hồ tiêu (11/10-17/10) - Giá tiêu xô tuần này tiếp tục tăng so với tuần trước 2,000 đ/kg và ổn định đến cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tiếp tục ổn định, giao dịch phổ biến ở mức 53,000-54,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua

-

Hồ tiêu 9/2018 – Giá tiêu đen xô nội địa có xu hướng tăng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/10/2018: Giá tiêu xô trong nước hôm nay tăng thêm 1,000 đ/kg ở 1 vài địa bàn

-

Giám sát giá tiêu tuần 8/10-12/10

-

Giá tiêu xô trong nước hôm nay tăng thêm 1,000 đ/kg, giao dịch phổ biến ở mức 53,000-54,000 đ/kg, cao nhất trong vòng 3 tháng qua

-

Giá tiêu xô tuần này tăng nóng 2,000 đ/kg so với tuần trước tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu (4/10-10/10/2018) - Giá tiêu xô tuần này tăng nóng 2,000 đ/kg so với tuần trước tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/10/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định

-

Giám sát giá tiêu tuần 1/10-5/10

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/10/2018: Giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tăng ở các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 5/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

-

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

-

Giá tiêu xô nội địa tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu (27/9-3/10/2018) - Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường hồ tiêu ngày 3/10/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục ổn định

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/10/2018: Giá tiêu xô trong nước không thay đổi so với hôm qua

-

Giám sát giá tiêu tuần 24/9-28/9

-

Thị trường hồ tiêu ngày 1/10/2018: Giá tiêu xô trong nướctăng lên 1,000đ/kg ở các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/9/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2018

-

Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu (20/9-26/9/2018) - Giá tiêu xô tuần này biến động tăng nhẹ so với tuần trước và duy trì ổn định đến cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/9/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Giám sát giá tiêu tuần 17/9-21/9

-