thị trường giá hồ tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hồ tiêu

Giám sát giá tiêu tuần 18/2-22/2

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/2/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, giao dịch ở mức 44,000 – 45,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/2/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg, giao dịch ở mức 44,000 – 45,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 14/2-20/2: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 20/2/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang, giao dịch ở mức 44,000 – 45,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/2/2019: Giá tiêu đen xô giảm 1,000 đ/kg tại một vài địa phương, giao dịch ở mức 44,000 – 45,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/2/2019: Giá tiêu đen xô đầu tuần đi ngang ở mức 45,000 – 46,000 đ/kg tại các địa phương

-

Giám sát giá tiêu tuần 11/2-15/2

-

Hồ tiêu 1/2019 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 1 tiếp tục xu hướng sụt giảm

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 7/2-13/2: Giá tiêu đen xô tuần này duy trì mức thấp tại các địa phương, giao dịch chỉ ở mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 13/2/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, tại các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/2/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, tại các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/2/2019: Giá tiêu đen xô đầu năm mới vẫn ở mức thấp, các địa phương giao dịch quanh mức 46,000 - 48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 31/1/2019: Giá tiêu đen xô không đổi, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 28/1-30/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đ/kg so với tuần trước đó, giao dịch quanh mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg so với hôm qua tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 45,000-46,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi so với cuối tuần tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 21/1-25/1

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm tiếp 1,000 đ/kg so với hôm qua tại một số địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 46,000-47,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi so với hôm qua tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 47,000-48,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 17/1-23/1: Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục xu hướng giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 47,000-48,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 14/1-18/1

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục đi ngang tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 10/1-16/1:Giá tiêu đen xô tuần này tiếp tục giảm 1,000-2,000 đồng tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm không đổi tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/1/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 1,000 đ/kg tại các địa phương, giao dịch chủ yếu ở mức 48,000-49,000 đ/kg

-