thị trường giá hồ tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hồ tiêu

Thị trường hồ tiêu (11/1-17/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục đà giảm sâu

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 17/1/2018: Giá tiêu xô nội địa ổn định ở mức thấp

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 16/1/2018: Giá tiêu xô nội địa ổn định ở mức thấp

-

Giám sát giá tiêu tuần 08/01-12/01

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 15/1/2018: Giá tiêu xô nội địa xuống mức thấp nhất trong thời gian gần đây

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm sâu

-

Giá tiêu Ấn Độ xu hướng giảm về cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 11/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm sâu

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 10/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm sâu

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 9/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm

-

Giám sát giá tiêu tuần 02/01-05/01

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 8/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 05/01/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm sâu, rơi khỏi ngưỡng 70,000đ/kg

-

Giá tiêu Ấn Độ xu hướng giảm về cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu (28/12/2017-3/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động nhẹ, xu hướng giảm

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 4/1/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ nguyên mức giá hôm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 3/1/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm

-

Giám sát giá tiêu tuần 25-29/12

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 2/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 29/12/2017: Giá tiêu xô nội địa tăng

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 28/12/2017: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm dần về cuối tuần

-

Thị trường hồ tiêu (21/12-27/12/2017) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm dần về cuối tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 27/12/2017: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 26/12/2017: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giám sát giá tiêu tuần 18-22/12

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 25/12/2017: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 22/12/2017: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục đà giảm

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 21/12/2017: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục đà giảm

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tăng đầu tuần, cuối tuần giảm mạnh

-