thị trường giá hồ tiêu


giá hồ tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 28/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 20/2-26/2

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 28/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 20/2-26/2/2020: Giá tiêu đen xô tại vườn tuần này nhích nhẹ 500-1,000 đ/kg tại một vài địa phương, giá thu mua dao động quanh mức 37-39,5 ngàn đồng/kg

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 26/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 25/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/2/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 24/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/2/2020: Giá tiêu đen khởi sắc, tăng 500-1,000 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 21/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 13/2-19/2

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 21/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 20/2/2020: Giá tiêu đen giữ nguyên không đổi tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 20/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 13/2-19/2/2020: Giá tiêu đen xô tại vườn tuần này duy trì ổn định từ đầu tuần, giá thu mua dao động quanh mức 36-38,5 ngàn đồng/kg

-

Hồ tiêu 1/2020 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 1/2020 liên tục giảm

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/2/2020: Giá tiêu đen tại Đồng Nai lại quay đầu giảm 500 đ/kg

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 19/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/2/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 18/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 17/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 và kéo dài trong những ngày tới

-

Giám sát giá tiêu tuần 6/2-12/2

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 14/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 14/2/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 13/2/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 13/2/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường Hồ tiêu tuần 6/2-12/2/2020: Giá tiêu đen xô tại vườn tuần này giảm tiếp tại các địa phương, giá thu mua dao động quanh mức 36-38,5 ngàn đồng/kg, giảm 500-1000 đ/kg so với tuần trước

-