thị trường giá heo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá heo

Giá heo hơi tại miền Trung ngày 22/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Tại miền Nam, giá heo hơi dự kiến giảm thêm 1000 đồng/kg vào ngày mai (22/5)

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 21/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi tại miền Nam dự kiến giảm 1000 đồng/kg vào ngày mai (21/5)

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 20/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Tại miền Trung, giá heo hơi ngày mai (19/5), dự kiến điều chỉnh giảm thêm 1000 đồng/kg

-

Do heo dân giữ lại không bán ra, chờ giá lên nên giá heo công ty tại miền Nam liên tiếp có điều chỉnh tăng trong nửa cuối tuần qua.

-

Thị trường chăn nuôi tuần 10/5/2019-16/5/2019: Sau Đồng Nai, tuần qua có thêm Bình Phước, Hậu Giang, Khánh Hóa công bố có dịch ASF trên địa bàn, nâng số tỉnh có dịch tại Việt Nam lên con số 31

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 17/5/2019

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 17/5/2019

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 16/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Ngày mai (16/5), giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh tăng thêm từ 500-1.000 đồng/kg

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 15/5/2019

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 13/5/2019

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 13/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Ngày mai (12/5), giá heo hơi tại miền Nam dự kiến giảm thêm 1.500 đồng/kg

-

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh giảm thêm 1.500 đồng/kg vào ngày mai (11/5)

-

Thị trường chăn nuôi tuần 3/5/2019-9/5/2019: Dịch tả heo châu Phi được công bố tại miền Nam khiến giá heo hơi ở cả công ty lẫn trại dân liên tiếp có điều chỉnh giảm trong tuần qua

-

Tuần 3/5-9/5/2019: Đồng Nai chính thức công bố có dịch tả châu Phi kéo cả giá heo hơi đồng loạt có điều chỉnh giảm

-

Giá heo dân tại miền Nam ngày 10/5/2019

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 10/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Ngày mai (9/5), giá heo hơi tại miền Bắc dự kiến giảm 1000 đồng/kg

-

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 9/5/2019

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 9/5/2019

-

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 8/5/2019

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 8/5/2019

-

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi tại miền Bắc dự kiến điều chỉnh giảm 1500 đồng/kg vào ngày mai (8/5)

-

Giá heo dân tại miền Nam ngày 6/5/2019

-

Tin giá heo hơi ngày 4/5/2019: Tại miền Tây, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1000 đồng/kg

-

Tin giá heo hơi: Ngày 4/5, giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh giảm 1000 đồng/kg

-