thị trường giá heo


giá heo

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 26/6/2019

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 25/6/2019

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 25/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 24/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 24/6/2019

-

Tuần qua, nếu như tác động của dịch bệnh khiến giá heo miền Trung và miền Nam giảm lại thì mặt bằng giá heo miền Bắc vẫn tiếp tục xu hướng đi ngang

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 21/6/2019

-

Giá gà trắng tại miền Nam ngày 21/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 21/6/2019

-

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 20/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 20/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 20/6/2019

-

Giá heo hơi miền Nam ngày 19/6/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 4/2019

- Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 4/2019 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Giá heo hơi tại miền Đông ngày 18/6/2019

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 18/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 17/6/2019

-

Tỉnh thứ 12 ở Miền Tây xuất hiện dịch tả heo Châu Phi

- Long An là tỉnh thứ 56 của cả nước xuất hiện dịch tả heo Châu Phi và là tỉnh thứ 12/13 của Miền Tây Nam Bộ phát hiện có dịch này trên đàn heo.

Tin giá heo hơi: Ngày mai (16/6), giá heo hơi miền Nam dự kiến giảm thêm 500 đồng/kg

-

Tin giá heo: Giá heo hơi tại miền Nam dự kiến điều chỉnh giảm 1000 đồng/kg vào ngày mai (15/6)

-

Thị trường chăn nuôi tuần 7/6/2019-13/6/2019: Sau gần 1 tuần liên tiếp có điều chỉnh tăng thì giá heo miền Bắc tuần qua có xu hướng chững lại do dân bán mạnh ra và heo đầu cơ được đẩy bán ra

-

Tuần 7/6-13/6/2019: Giá heo hơi tại các miền tiếp tục có xu hướng nhích tăng thêm trong đầu tuần qua

-

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 14/6/2019

-

Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 14/6/2019

-

Giá heo dân tại miền Tây ngày 13/9/2019

-

Giá heo dân tại miền Trung và miền Nam ngày 13/6/2019

-

Giá heo dân tại miền Bắc ngày 12/6/2019

-

Giá heo hơi tại miền Đông ngày 12/6/2019

-

Tin giá heo hơi: Giá heo hơi miền Tây dự kiến điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg vào ngày mai (12/6)

-

Giá heo hơi tại Đồng Nai ngày 11/6/2019

-