thị trường giá hạt tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hạt tiêu

Thị trường hồ tiêu ngày 22/4/2019: Giá tiêu đen xô tại các tỉnh Tây Nguyên duy trì ổn định ở mức thấp 43,500-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 15/4-19/4

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 16/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 8/4-12/4

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/4/2019: Giá tiêu đen xô tiếp tục đi ngang tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/4/2019: Giá tiêu đen xô không đổi tại các địa phương ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/4/2019: Giá tiêu đen xô tại Đồng Nai giảm 500 đ/kg, các nơi khác đi ngang ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 1/4-5/4

-

Thị trường hồ tiêu ngày 4/4/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, duy trì ở mức 43,500-46,000 đồng/kg tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/4/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, duy trì ở mức 43,500-46,000 đồng/kg tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu ngày 2/4/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 500 đ/kg tại một vài địa phương, giá dao động ở mức 43,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 1/4/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang ở các địa phương, dao động ở mức 44,000-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 25/3-29/3

-

Thị trường hồ tiêu ngày 29/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang ở các địa phương, dao động ở mức 44,000-45,500 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 28/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đồng loạt giảm 500 đ/kg ở các địa phương, dao động ở mức 44,000-45,500 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 27/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay đi ngang, không đổi ở mức 44,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay giảm 500-1,000 đ/kg xuống mức 44,500-46,000 đồng/kg

-

Thị trường hồ tiêu ngày 25/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục không đổi ở mức 45,000-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 18/3-22/3

-

Thị trường hồ tiêu ngày 22/3/2019: Giá tiêu đen xô hôm nay tiếp tục không đổi ở mức 45,000-46,000 đồng/kg

-

Giám sát giá tiêu tuần 11/3-15/3

-

Giám sát giá tiêu tuần 4/3-8/3

-

Thị trường hồ tiêu ngày 8/3/2019: Giá tiêu đen xô đi ngang, giao dịch trung bình ở mức 44,000-44,500 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 7/3/2019: Giá tiêu đen xô tăng nhẹ 500 đ/kg, giao dịch trung bình ở mức 44,000-44,500 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 6/3/2019: Giá tiêu đen xô duy trì đi ngang, giao dịch ở mức 43,000 – 44,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên

-