thị trường giá hạt tiêu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hạt tiêu

Giá hồ tiêu thị trường ngày 19/3/2018: Giá tiêu xô nội địa vẫn ở đáy thấp

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 16/3/2018: Giá tiêu xô nội địa không đổi so với hôm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 15/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp đà giảm sâu

-

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa rớt đáy kỷ lục, thấp nhất từ trước đến nay

-

Thị trường hồ tiêu (8/3-14/3/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa giảm sâu kỷ lục trong nhiều năm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 14/3/2018: Giá tiêu xô nội địa rớt đáy thấp nhất từ trước đến nay

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giảm về ngưỡng thấp nhất từ trước đến nay

-

Giám sát giá tiêu tuần 05/03-09/03

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/3/2018: Giá tiêu xô nội địa đông loạt giảm tại các địa phương

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 9/3/2018: Giá tiêu xô nội địa đông loạt giảm tại các địa phương

-

Thị trường hồ tiêu (1/3-7/3/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa duy trì ổn định trong tuần

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 8/3/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 7/3/2018: Giá tiêu xô nội địa tiếp tục giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 6/3/2018: Giá tiêu xô nội địa không thay đổi so với hôm qua

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 5/3/2018: Giá tiêu xô nội địa ổn định so với cuối tuần

-

Giám sát giá tiêu tuần 26/02-02/03

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 2/3/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ở mức thấp

-

Thị trường hồ tiêu (22/2-28/2/2018) - Thị trường hồ tiêu tiếp tục trầm lắng sau tết

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 28/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giảm

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 27/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 26/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 23/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 22/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 21/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định so với trước tết

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/2/2018: Giá tiêu xô nội địa vẫn giữ nguyên mức giá

-

Giám sát giá tiêu tuần 05/02-09/02

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/2/2018: Giá tiêu xô nội địa vẫn đứng giá

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 9/2/2018: Giá tiêu xô nội địa vẫn đứng giá

-

Giá hồ tiêu thị trường ngày 8/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ nguyên

-

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

-