thị trường giá hạt tiêu


giá hạt tiêu

Thị trường Hồ tiêu ngày 3/7/2020: Giá tiêu đen đồng loạt tăng 500 đ/kg tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá Tiêu tuần 25/6-1/7

-

Giám sát giá Tiêu tuần 18/6-24/6

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 25/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại hầu hết các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 18/6/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 12/5/2020: Giá tiêu đen tăng mạnh đột biến lên mức cao nhất trong năm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 8/5/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 6/5/2020: Giá tiêu đen tăng 1,000 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường Hồ tiêu ngày 4/5/2020: Giá tiêu đen tăng 500 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 7/4/2020: Giá tiêu đen chững lại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thời tiết Khu vực Tây Nguyên ngày 01/04/2020: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3, và kéo dài trong những ngày tới

-

Thị trường hồ tiêu ngày 1/4/2020: Giá tiêu đen tiếp tục giảm tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 31/3/2020: Giá tiêu đen bất ngờ giảm mạnh tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 30/3/2020: Giá tiêu đen giảm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 12/3-18/3

-

Thị trường hồ tiêu ngày 26/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 24/3/2020: Giá tiêu đen đi ngang tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 23/3/2020: Giá tiêu đen giảm 1,000 đ/kg tại Gia Lai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 20/3/2020: Giá tiêu đen tăng nhẹ 500 đ/kg tại Gia Lai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 19/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Hồ tiêu 2/2020 – Giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 2/2020 biến động trái chiều, giá giảm nửa đầu tháng 2 sau đó tăng phục hồi vào cuối tháng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 17/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 5/3-11/3

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 12/3/2020: Giá tiêu đen tiếp tục ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 11/3/2020: Giá tiêu đen ổn định tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Thị trường hồ tiêu ngày 10/3/2020: Giá tiêu đen giảm 1,000 đ/kg tại Đồng Nai

-

Thị trường hồ tiêu ngày 9/3/2020: Giá tiêu đen giảm 500-1,000 đ/kg tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên

-

Giám sát giá tiêu tuần 27/2-4/3

-