thị trường giá hạt điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá hạt điều

Giám sát giá điều tuần 10/12-14/12

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 13/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 14/12/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 13/12/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 12/12/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 11/12/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 07/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 10/12/2018

-

Giám sát giá điều tuần 3/12-7/12

-

Giá hạt điều (tuần từ 03/12-07/12/2018) - Giá hạt điều khô bán về nhà máy tại Bình Phước quay đầu giảm 2.500 đồng/kg, còn cao nhất 45.000 đồng/kg

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 6/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 07/12/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 05/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 06/12/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 04/12/2018 - Giá quay đầu giảm từ 2000-2500 đồng/kg do nhu cầu mua của nhà máy chững lại

-

Giá hạt điều khô ngày 03/12/2018

-

Giám sát giá điều tuần 26/11-30/11

-

Thị trường điều (tuần từ 26/11-30/11/2018) - Giá hạt điều thô nhập khẩu vẫn có xu hướng tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/11/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 30/11/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 28/11/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 27/11/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 28/11/2018 - Giá tăng từ 1.000-1.500 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 26/11/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 27/11/2018

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 23/11/2018

-

Giá hạt điều khô tại Bình Phước ngày 26/11/2018

-