thị trường giá gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá gạo

Nóng giá gạo xuất khẩu, doanh nghiệp gặp khó

- Theo chuyên gia phân tích, việc giá gạo xuất khẩu tăng quá đà có thể khiến các doanh nghiệp gặp khó khi tìm kiếm các hợp đồng thương mại.

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/06/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/06/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/06/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 14/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 15/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 14/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 14/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 14/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 14/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/06/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 13/06/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 13/06/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 12/06/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 13/06/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 13/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 13/06/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 13/06/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/06/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 04/06-08/06

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/06/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/06/2018

-