thị trường giá gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá gạo

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 17/10/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 17/10/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 16/10/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 16/10/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 17/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/10/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/10/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/10/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 15/10/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 15/10/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 15/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 15/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/10/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/10/2018

-

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ, Thái Lan đồng loạt giảm trong tuần qua

- Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ giảm trong tuần thứ ba liên tiếp do nhu cầu giảm và triển vọng nguồn cung mới, trong khi thị trường Thái Lan và Việt Nam được thúc đẩy nhờ kì vọng của các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Philippines.

Giám sát giá gạo tuần 8/10-12/10

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/10/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/10/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

-