thị trường giá gạo


giá gạo

Giá tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Lấp Vò ngày 7/4/2020

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 6/4/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 6/4/2020

-

Thị trường đường thế giới ngày 6/4/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Giá đường Thái tiểu ngạch ngày 6/4/2020

-

Giá đường Thái chính ngạch ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Phụng Hiệp ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS An Khê ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Ninh Hòa ngày 6/4/2020

-

Giá đường Vàng Lào (Attapeu) tại nhà máy ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 6/4/2020

-

Giá đường RE MK Sugar ngày 6/4/2020

-

Giá đường RE Việt Đài bán ra ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Nghệ An tại miền Bắc ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Sơn Dương tại miền Bắc ngày 6/4/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 6/4/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 6/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 6/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Sa Đéc ngày 6/4/2020

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 6/4/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Sa Đéc ngày 6/4/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc ngày 6/4/2020

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/4/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 đống loạt giảm

-

Công ty CP Mía đường Sông Con hoàn thành trồng mía vụ xuân

-