thị trường giá gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá gạo

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/01/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 19/01/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 19/01/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/01/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/01/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/01/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 18/01/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 18/01/2017

-

Giá gạo thành phẩm 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 4900 tại Sóc Trăng ngày 18/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/01/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/01/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/01/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 17/01/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 17/01/2017

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/01/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 17/01/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 17/01/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/01/2018

-

Giá lúa tươi OM 6976 tại Sóc Trăng ngày 17/01/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/01/2018

-