thị trường giá gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá gạo

Giá gạo xuất khẩu cao, doanh nghiệp Việt Nam mất bạn hàng châu Phi

- Tuần này, giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và Thái Lan đi ngang, trong khi gạo Ấn Độ giảm vì nội tệ suy yếu.

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 17/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 17/8/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 17/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 17/8/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 16/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 16/8/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 16/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/8/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/8/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 15/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 14/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/8/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 14/8/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 14/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 14/8/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 14/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 14/8/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 14/8/2018

-