thị trường giá gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá gạo

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ đà tăng mạnh

- Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng và ghi nhận tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp nhờ nhu cầu mới từ Indonesia và Philippines.

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 20/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 20/04/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 20/04/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/04/2018

-

Giá lúa gạo sẽ còn tăng?

- Thông tin từ các DN XK gạo cho hay, sau mấy tuần tăng liên tục, giá gạo XK loại 5% tấm của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 430-440 USD/tấn...

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/04/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/04/2018

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 19/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 19/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/04/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 18/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 18/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/04/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/04/2018

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/04/2018

-