thị trường giá gạo xuất khẩu


giá gạo xuất khẩu

Syria đấu thầu mua 45,000 tấn gạo trắng

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 9 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 28/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/8/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 19/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/8/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 8/8/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 1/8/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 30/07/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 26/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 26/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 25/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 25/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 25/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 24/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 24/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 23/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 22/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 19/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 19/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 19/7/2019

-