thị trường giá gạo xuất khẩu


giá gạo xuất khẩu

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/06/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 25/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 26/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 24/6/2019

-

Hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Công Thương Việt Nam: Trung thực trong sản xuất, chế biến để gia tăng xuất khẩu gạo

-

Gạo Việt Nam sụt giảm xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 20/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 20/6/2019

-

Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 18/06/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 11/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 10/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 06/04

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 03/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 02/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 02/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 27/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 23/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 23/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 19/03/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 19/03/2018

-