thị trường giá gạo xuất khẩu


giá gạo xuất khẩu

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 2/7

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 2/7

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 2/7

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 2/7

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Jasmine vụ Đông xuân (hàng container) thuần 90% ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 1/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 6976 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 30/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 30/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 30/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 vụ Đồng Xuân (hàng tàu) ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm Hè Thu (hàng tàu) ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nàng Hoa (hàng tàu) ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 25/6/2020

-