thị trường gia gao hom nay


gia gao hom nay

Giá Gạo thành phẩm Nếp Long An 10% tấm (cập mạn) tại Long An ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Lúa khô Đài Thơm 8 vụ Đông Xuân ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 26/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 26/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 25/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm ST21 5% tấm vụ Đông Xuân tại chợ Bà Đắc ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM 18 ngày 23/6/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 12/6/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang ngày 10/6/2020

-

Giá Tấm OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 10/06/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica vụ Hè thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm OM 5451 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR 50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Japonica tại An Giang ngày 05/06/2020

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/07/2017

-

Giá gạo TP 5 cạp mạn tại Kiên Giang ngày 06/07/2017

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 04/07/2017

-

Giá gạo NL 504 tại Cần Thơ ngày 26/06/2017

-

Giá gạo TP 504 tại Kiên Giang ngày 23/06/2017

-

Lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng

- NDĐT- Theo số liệu mới công bố của Ban Thư ký Dịch vụ xuất khẩu gạo một cửa Campuchia, nước này đã xuất khẩu gần 260 nghìn tấn gạo trong năm tháng đầu năm nay, tăng 10% so cùng kỳ năm ngoái.