thị trường giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/1/2018: Giá đường tại các địa phương biến động trái chiều

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/1/2018: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu giảm mạnh

-

Giám sát giá đường tuần 08/01-12/01

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/1/2018: Giá đường thô thế giới giữ ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường mía đường (8/1-12/1/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/1/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/01/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/1/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/1/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Giám sát giá đường tuần 02/01-05/01

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/1/2018: Giá đường tại Côn Minh, Liễu Châu giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 05/01/2018: Giá đường tại các địa phương giảm so với hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 4/1/2018: Giá đường tại các địa phương không thay đổi so với hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/1/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Giám sát giá đường tuần 25-29/12

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 2/1/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/12: Giá đường tại Côn Minh tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/12: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/12: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 26/12: Giá đường thô thế giới giữ nguyên

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/12: Giá đường tại các địa phương ổn định

-

Giám sát giá đường tuần 18-22/12

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 25/12: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 22/12: Giá đường tại Liễu Châu giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/12: Giá đường tại Côn Minh giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 20/12: Giá đường tại Côn Minh giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/12: Giá đường tại Liễu Châu giảm

-

Giám sát giá đường tuần 11-15/12

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/12: Giá đường tại các địa phương biến động nhẹ

-

Thị trường mía đường (11/12-15/12/2017) - Giá đường RS tiếp tục có dấu hiệu chững lại

-