thị trường giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/3/2018: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 22/3/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới duy trì đà tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 22/3/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương không đổi so với hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 20/3/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

-

Giám sát giá đường tuần 12/03-16/03

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/3/2018: Giá đường tại các địa phương giữ nguyên

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/3/2018: Giá đường thô, đường trắng biến động giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/3/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/3/2018: Giá đường thô, đường trắng quay đầu tăng trở lại

-

Thị trường mía đường (8/3-14/3/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/3/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các nơi khác không thay đổi

-

Giám sát giá đường tuần 05/03-09/03

-

Mía đường 2/2018 - Giá đường thô thế giới trong tháng 2 tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/3/2018: Giá đường tại các địa phương biến động trái chiều

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác không đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/3/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/3/2018: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 6/3/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 5/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm

-

Giám sát giá đường tuần 26/02-02/03

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 2/3/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/3/2018: Giá đường tại các địa phương biến động trái chiều

-

Thị trường mía đường (22/2-28/2/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/2/2018: Giá đường tại các địa phương không thay đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/2/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/2/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/2/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng

-