thị trường giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá đường

Giám sát giá đường tuần 15/4-19/4

-

Thị trường đường thế giới ngày 18/4/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang tăng trong khi tại Nam Ninh giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/4/2019: Giá đường tại hầu hết các tỉnh phía Nam Trung Quốc giảm giá

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng tiếp trong khi tại Liễu Châu giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Giám sát giá đường tuần 8/4-12/4

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu tăng nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 11/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 9/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng mạnh trong khi tại Nam Ninh và Liễu Châu giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 8/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/4/2019: Giá đường tại Côn Minh – Nam Ninh tăng nhẹ vào đầu tuần

-

Thị trường đường thế giới ngày 5/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng

-

Giám sát giá đường tuần 1/4-5/4

-

Thị trường đường thế giới ngày 4/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 4/4/2019: Giá đường tại Côn Minh giảm nhẹ trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm tiếp

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang giảm nhẹ trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 2/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 2/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang tăng trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 1/4/2019: Giá đường thô thế giới tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/4/2019: Giá đường tại Nam Ninh và Trạm Giang tăng trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/3/2019: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm nhẹ

-

Giám sát giá đường tuần 25/3-29/3

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/3/2019: Giá đường tại Nam Ninh tăng mạnh trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-