thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường mía đường (10/10-16/10/2018) - Giá đường thế giới vẫn tiếp tục có xu hướng tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/10/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giữ mức ổn định so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/10/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/10/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/10/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Côn Minh giá đường vẫn giữ ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 8/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 5/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 2/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 1/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/10/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt tăng, riêng tại Trạm Giang giá đường vẫn giữ ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/9/2018: Giá đường trắng thế giới tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/9/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang tiếp tục ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

-

Thị trường mía đường (19/9-25/9/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/9/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 25/9/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu tăng, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 24/9/2018: Giá đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/9/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương giá đường không đổi

-

Thị trường mía đường (12/9-18/9/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/9/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương giá đường không đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/9/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm trước

-

Thị trường hồ tiêu ngày 18/9/2018: Giá tiêu xô ổn định tại các địa phương

-

Giám sát giá đường tuần 10/9-14/9

-

Thị trường đường thế giới ngày 14/9/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/9/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-