thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang tăng trong khi tại Nam Ninh giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/4/2019: Giá đường tại hầu hết các tỉnh phía Nam Trung Quốc giảm giá

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng tiếp trong khi tại Liễu Châu giảm nhẹ

-

Mía đường 3/2019 - Giá đường nội địa có xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu tăng nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 11/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 11/4/2019: Giá cà phê Robusta nhích nhẹ 100 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 9/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/4/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng mạnh trong khi tại Nam Ninh và Liễu Châu giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 8/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/4/2019: Giá đường tại Côn Minh – Nam Ninh tăng nhẹ vào đầu tuần

-

Thị trường đường thế giới ngày 5/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tiếp tục tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 4/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 4/4/2019: Giá đường tại Côn Minh giảm nhẹ trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm tiếp

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang giảm nhẹ trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường mía đường (27/3-2/4/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng lại trong khi giá đường trắng tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường đường thế giới ngày 2/4/2019: Giá đường thô thế giới kỳ hạn tháng 5/2019 giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 2/4/2019: Giá đường tại Côn Minh và Trạm Giang tăng trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 1/4/2019: Giá đường thô thế giới tăng trở lại

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/4/2019: Giá đường tại Nam Ninh và Trạm Giang tăng trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/3/2019: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/3/2019: Giá đường tại Nam Ninh tăng mạnh trong khi các địa bàn còn lại ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/3/2019: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường mía đường (20/3-26/3/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước

-