thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/8/2018: Giá đường tại các địa phương của Trung Quốc tiếp tục giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/8/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu, Trạm Giang đồng loạt giảm

-

Thị trường mía đường (8/8-14/8/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/8/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 14/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường hồ tiêu ngày 15/8/2018: Giá tiêu xô trong nước tiếp tục đi ngang

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Mía đường 7/2018 - Giá đường nội địa bán ra tại các nhà máy tiếp tục có xu hướng giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/8/2018: Giá đường Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đưuòng thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/8/2018

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/8/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 9/8/2018: Giá đường tại Côn Minh và Liễu Châu đồng loạt tăng

-

Thị trường mía đường (1/8-7/8/2018) - iá đường thế giới giảm vào 2 ngày đầu trước khi tăng trở lại vào 3 ngày tiếp theo

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 8/8/2018: Giá đường tại Côn Minh ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 7/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/8/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá đường ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 6/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 3/8/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ning tăng, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 2/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 2/8/2018: Giá đường tại Trạm Giang ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 1/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 1/8/2018: Giá đường tại Nam Ninh ổn định, các địa phương khác giá đường thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 31/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 31/7/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu tăng, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 30/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 30/7/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/7/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng

-