thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường thế giới ngày 15/2/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng vào cuối tuần trước

-

Mía đường 1/2019 - Giá đường nội địa tiếp tục vững giá, ổn định ở mức 10.600-11.400 đ/kg

-

Thị trường đường thế giới ngày 12/2/2019: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường mía đường (23/1-29/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tăng nhẹ vào 2 ngày giữa tuần sau đó giảm trở lại vào những ngày tiếp theo

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 25/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 24/1/2019: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu tăng, các địa phương khác giá giữ ở mức ổn định

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/1/2019: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá vẫn giữ ở mức ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 23/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường mía đường (16/1-22/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước đó

-

Thị trường đường thế giới ngày 21/1/2019: Giá đường thô ổn định, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/1/2019: Giá đường tại các địa phương không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 18/1/2019: Giá đường Trạm Giang tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 17/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/1/2019: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 15/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng mạnh so với ngày hôm qua

-

Thị trường mía đường (9/1-15/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này không có sự thay đổi đáng kể giữa các ngày và đạt mức cao nhất trong 7 tuần

-

Thị trường đường thế giới ngày 14/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Mía đường 12/2018 - Giá đường nội địa tiếp tục giữ vững, ổn định ở mức 10,600-11,400 đ/kg

-

Thị trường đường thế giới ngày 11/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 9/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường mía đường (2/1-8/1/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này giảm trong những ngày đầu sau đó tăng mạnh vào cuối tuần

-

Thị trường đường thế giới ngày 8/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 7/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng mạnh so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/1/2019: Giá đường tại Trạm Giang giữ ổn định, các địa phương khác giá đường giảm mạnh

-

Thị trường đường thế giới ngày 4/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 4/1/2019: Giá đường tại Trạm Giang tiếp tục giảm sau vài ngày chững lại, các địa phương khác giá đường vẫn giữ ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-