thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/12/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 12/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường mía đường (5/12-11/12/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường đường thế giới ngày 11/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/12/2018: Giá đường tại các địa phương giữ ổn định ngày thứ 3 liên tiếp

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 10/12/2018: Giá đường tại các địa phương giữ sự ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường đường thế giới ngày 7/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 7/12/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giữ mức ổn định, các địa phương khác giá đường có sự thay đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 6/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 5/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 5/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường mía đường (28/11-4/12/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có sự tăng giảm đan xen

-

Thị trường đường thế giới ngày 3/12/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 30/11/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 30/11/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương khác tiếp tục giữ ở mức ổn định

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/11/2018: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường mía đường (21/11-27/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này có sự tăng giảm không ổn định

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 26/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 26/11/2018: Giá đường tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 23/11/2018: Giá đường tại Liễu Châu giảm, các địa phương khác giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 23/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 22/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 22/11/2018: Giá đường tại Trạm Giang tăng, các địa phương khác giá giảm mạnh so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 21/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường mía đường (14/11-20/11/2018) - Giá đường thế giới trong tuần này tiếp tục có xu hướng giảm mạnh vào giữa tuần sau đó lại tăng dần trở lại

-