thị trường gia dieu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

gia dieu

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 19/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 18/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 18/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 17/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 16/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 15/4/2019

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

-

Thị trường điều (tuần từ 8/4-12/4/2019) - Giá điều thô khó tăng dù nhu cầu mua từ nhà máy tốt hơn do giá điều nhân vẫn giảm mạnh

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 12/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 11/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 11/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 10/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 9/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 5/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 4/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 4/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 3/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 2/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 1/4/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 29/3/2019

-

Thị trường điều (tuần từ 25/3- 29/3/2019) - Giá hạt điều tươi Campuchia giao dịch tại cửa khẩu Chàng Riệc giảm mạnh do điều bị rớt thu hồi

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 29/3/2019

-

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 26/3/2019

-

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 25/3/2019

-