thị trường giá điều thô


giá điều thô

Nhu cầu tiêu thụ Điều rang muối của Trung Quốc chững lại

-

Giám sát giá Điều tuần 6/7-10/7/2020

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt lớn) tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt nhỏ) tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Điều thô (hàng Việt Nam) tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Điều Bờ Biển Ngà tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Điều thô Nigeria tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Điều thô Ghana tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá hạt Điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 9/7/2020

-

Giá Điều nhân W240 xuất khẩu ngày 10/7/2020

-

Giá Điều nhân W320 xuất khẩu ngày 10/7/2020

-

Giá Điều nhân W450 xuất khẩu ngày 10/7/2020

-

California: 2020 almond crop estimated to be the largest on record

-

Giá Điều nhân W450 xuất khẩu ngày 9/7/2020

-

Giá Điều nhân W320 xuất khẩu ngày 9/7/2020

-

Giá Điều nhân W240 xuất khẩu ngày 9/7/2020

-

Giá Điều thô Ghana tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Điều thô Nigeria tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Điều Bờ Biển Ngà tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Điều thô (hàng Việt Nam) tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt nhỏ) tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt lớn) tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá hạt Điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 8/7/2020

-

Lượng Điều thô nhập khẩu về Việt Nam tăng rất mạnh trong tháng 6/2020, trong khi nhu cầu mua nguyên liệu trầm lắng khiến lượng tồn kho tại cảng rất nhiều (ngàn tấn)

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt lớn) tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Điều thô Campuchia (hạt nhỏ) tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Điều thô (hàng Việt Nam) tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Điều thô Nigeria tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Điều thô Ghana tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Điều nhân W240 xuất khẩu ngày 8/7/2020

-