thị trường giá củ mì tươi hôm nay


giá củ mì tươi hôm nay

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/6

- Tại Quy Nhơn giá sắn lát tăng nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 7/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 7/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 6/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 6/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 3/6

- Khu vực miền Trung - Tây Nguyên giá mì không có nhiều biến động

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 3/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 2/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 2/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 1/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 1/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh tiếp tục giảm

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 31/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 31/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 30/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 30/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh tiếp tục sụt giảm

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 27/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh giảm do thu hoạch nội địa được đẩy mạnh

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 25/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 24/5

- Giá mì nguyên liệu tại Phú Yên giảm nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 24/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 23/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Tây Ninh ngày 23/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh nhích nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 20/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Tây Ninh ngày 20/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 19/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên không có nhiều biến động

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 18/5

- Nguyên liệu tại Đắc Lắc đủ cho các nhà máy chạy đến hết tháng 6, tháng 7

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 17/5

- Giá mì tại Đắc Lắc nhích nhẹ