thị trường giá củ mì tươi hôm nay


giá củ mì tươi hôm nay

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 3/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 25/06-01/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 1/7/2020

-

Trung Quốc đột ngột thay đổi quyết định duy trì thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Dịch bệnh khiến ngành bột sắn Thái Lan lao đao

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 29/6/2020

-

Chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài - Cốc Nam

-

Từ 1/7, cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái hoạt động trở lại

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 25/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 25/6/2020

-