thị trường giá củ mì tươi hôm nay

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá củ mì tươi hôm nay

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/6

- Tại Quy Nhơn giá sắn lát tăng nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 7/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 7/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 6/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 6/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 3/6

- Khu vực miền Trung - Tây Nguyên giá mì không có nhiều biến động

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 3/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 2/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 2/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 1/6

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 1/6

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh tiếp tục giảm

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 31/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 31/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 30/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 30/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh tiếp tục sụt giảm

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 27/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 27/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh giảm do thu hoạch nội địa được đẩy mạnh

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 25/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 24/5

- Giá mì nguyên liệu tại Phú Yên giảm nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 24/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 23/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Tây Ninh ngày 23/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh nhích nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 20/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Tây Ninh ngày 20/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 19/5

- Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên không có nhiều biến động

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 18/5

- Nguyên liệu tại Đắc Lắc đủ cho các nhà máy chạy đến hết tháng 6, tháng 7

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 18/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 17/5

- Giá mì tại Đắc Lắc nhích nhẹ

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 17/5

- Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ổn định