thị trường giá cám gạo


giá cám gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/06/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 25/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 24/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 17/6/2019

-

Giám sát giá Gạo tuần 10/6-14/6

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (10/6-14/6/2019) - Thị trường châu Á trì trệ do thiếu các đơn hàng mới. Thị trường nội địa IR50404 vụ Hè Thu bắt đầu chững giá, thương lái xay bán ít do giá thấp

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 14/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 3/5/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 6/3/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 23/1/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 9/1/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 3/1/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 2/1/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 28/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 28/12/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 27/12/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/12/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/12/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 24/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 24/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 21/12/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 20/12/2018

-