thị trường giá cám gạo


giá cám gạo

Giá cám gạo tạm ổn định, chất lượng gạo ra thị trường khá xấu

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 17/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 10/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 5/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 3/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 30/5/19

-

Giá cám gạo nội địa giảm, nhu cầu yếu

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 29/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 27/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 24/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 23/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 22/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 18/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 17/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 15/5/19

-

Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục xu hướng giảm nên giá cám gạo cũng phải giảm theo

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 14/5/19

-

Giá cá tra nguyên liệu giảm nên giá cám gạo nội địa tại ĐBSCL cũng giảm theo

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 10/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 9/5/19

-

Giá cám gạo nội địa nhóng trở lại theo đà tăng của giá gạo nguyên liệu

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 8/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 7/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 6/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 4/5/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 3/5/19

-

Giá cám gạo nội địa giảm nhiệt

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 2/5/19

-