thị trường giá cá tra

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cá tra

Giám sát giá cá tra tuần 10/12-14/12

-

Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

-

Thị trường cá tra (6/12-12/12/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh

-

Thị trường cá tra ngày 14/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 14/12

-

Thị trường cá tra ngày 13/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 13/12

-

Thị trường cá tra ngày 12/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 12/12

-

Thị trường cá tra ngày 11/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/12

-

Thị trường cá tra ngày 10/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 10/12

-

Giám sát giá cá tra tuần 3/12-7/12

-

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục đà sụt giảm

-

Thị trường cá tra (29/11-4/12/2018) - Giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr/con giảm tuần thứ 5 liên tiếp

-

Thị trường cá tra ngày 7/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 7/12

-

Thị trường cá tra ngày 6/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 6/12

-

Thị trường cá tra ngày 5/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 5/12

-

Thị trường cá tra ngày 4/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 4/12

-

Thị trường cá tra ngày 3/12/2018

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 3/12

-

Giá cá tra vẫn ở mức cao, người nuôi lãi 8000 - 10000 đồng/kg

- Giá cá tra tiếp tục ở mức cao, có thời điểm giá cá tra nguyên liệu đạt tới 36.500 đồng/kg. Với mức giá này người nuôi có lãi khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg. Đồng thời, xuất khẩu cá tra đang thuận lợi nên nhiều ao nuôi tận dụng thu hoạch sớm.

Giám sát giá cá tra tuần 26/11-30/11

-

Tương quan: giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu năm 2017-2018 (Cập nhật 28/11/2018)

-

Giá nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh 1500-2000 đ/kg

-