thị trường giá cá tra

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cá tra

Thị trường cá tra ngày 16/1/2018

- Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL chững giá cao, lượng bắt ổn định.

Gía cá nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 16/1

- Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL chững giá cao, lượng bắt ổn định.

Cá tra 12/2017 - Giá cá giống trong tháng tăng mạnh so với tháng 11/2017

-

Giám sát giá cá tra tuần 08/01-12/01

- Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Thị trường cá tra ngày 15/1/2018

- Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL chững giá cao, lượng bắt ổn định như trước đó. Việt Nam đã khiếu nại với WTO về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra fillet.

Giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 15/1

- Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL chững giá cao, lượng bắt ổn định như trước đó. Việt Nam đã khiếu nại với WTO về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra fillet.

Thị trường cá tra ngày 12/1/2018

- Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp chững giá cao, lượng bắt ổn định như trước đó.

Giá cá nguyên liệu tại Đồng Tháp ngày 12/1

- Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp chững giá cao, lượng bắt ổn định như trước đó.

Thị trường cá tra nguyên liệu đang quay lại xu hướng mua cá trả chậm

-

Thị trường cá tra (4/1- 10/1/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu đang quay lại xu hướng mua cá trả chậm

-

Thị trường cá tra ngày 11/1/2018

- Thị trường cá thịt tại ĐBSCL chững giá cao và lượng bắt ổn định.

Giá cá thịt tại ĐBSCL ngày 11/1

- Thị trường cá thịt tại ĐBSCL chững giá cao và lượng bắt ổn định.

Thị trường cá tra ngày 10/1/2018

- Thị trường cá thịt tại Cần Thơ chững giá cao và lượng bắt ổn định; cá giống tiếp tục tăng mạnh do khan hiếm.

Giá cá thịt và cá giống tại Cần Thơ ngày 10/1

- Thị trường cá thịt tại Cần Thơ chững giá cao và lượng bắt ổn định; cá giống tiếp tục tăng mạnh do khan hiếm.

Thị trường cá tra ngày 9/1/2018

- Doanh nghiệp/ thương lái tại Đồng Tháp, Cần Thơ có xu hướng thu mua lượng khá ổn định, giá ở mức cao và một số quay lại xu hướng thu mua trả chậm.

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 9/1

- Doanh nghiệp/ thương lái tại Đồng Tháp, Cần Thơ có xu hướng thu mua lượng khá ổn định, giá ở mức cao và một số quay lại xu hướng thu mua trả chậm.

Giám sát giá cá tra tuần 02/01-05/01

- Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Thị trường cá tra ngày 8/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 8/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-12/2017

-

Lượng thu mua của các doanh nghiệp tại ĐBSCL giảm 30% so với tuần trước

-

Thị trường cá tra (28/12/2017- 3/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL không đổi

-

Thị trường cá tra ngày 5/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 5/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Thị trường cá tra ngày 4/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 4/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ tiếp tục chững giá, lượng bắt ít.

Thị trường cá tra ngày 3/1/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá.

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 3/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục chững giá.

Thị trường cá tra ngày 02/01/2018

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định về giá, lượng bắt ít.

Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 2/1

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định về giá, lượng bắt ít.