thị trường giá cá tra


giá cá tra

Hậu Giang: Giá cá giống giảm nhẹ

- Theo chủ trại cá giống Đức Tài, ở phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), những ngày gần đây tình hình mua bán cá giống ở các trại cá giống trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và một số trại cá giống khác của huyện Phụng Hiệp cùng chung cảnh ngộ vắng khách, ít người mua so với vài tuần trước đây.

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 18/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 17/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 16/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 15/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 14/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 10/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 09/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 08/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 07/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 04/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 03/10/2019

-

Giám sát giá cá tra tuần từ 26/9-2/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 01/10/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 30/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 27/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 26/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 25/09/2019

-

Cận cảnh thị trường cá tra 8/2019: Sản lượng đạt mức cao trong khi xuất khẩu suy giảm liên tục từ tháng 3-8/2019 nên tồn kho cá tra nguyên liệu tiếp tục được tích lũy dần, và tạm đứng ở mức cao nhất tại cuối tháng 8/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 24/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 23/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 19/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 18/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 17/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 16/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 13/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 12/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/09/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 10/09/2019

-