thị trường giá cá tra


giá cá tra

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Xuất khẩu Cá tra suy giảm mạnh hơn nhiều so với mức sụt giảm về sản lượng thu hoạch, do đó, tồn kho Cá tra nguyên liệu liên tục tăng và duy trì mức rất cao trong 6 tháng đầu năm 2020

-

6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Cá tra suy giảm mạnh tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông nhưng vẫn tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc và Mỹ, (lượng xuất khẩu – nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng - %)

-

Thị trường Cá tra ngày 3/7/2020: Các công ty bắt ngoài chậm, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr ổn định như ngày hôm qua

-

Do giá cá giống đang rẻ nên hộ nuôi tại Tân Lộc, Thốt Nốt thả với mật độ dày hơn, khoảng 100 con/m2

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 3/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 3/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 3/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 3/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 3/6/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 3/6/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 3/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 2/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu và Cá tra giống ổn định

-

Giá Cá tra giống mẫu 30 con/kg tại An Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 2/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 2/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 2/7/2020

-