thị trường gia ca tra xuat khau


gia ca tra xuat khau

Thị trường Cá vảy ngày 10/7/2020: Tại An Giang, các công ty bắt ngoài rất ít, hầu hết các công ty vẫn bắt cá nhà hoặc cá trong hệ thống gia công liên kết

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 8/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu trong một số hợp đồng mới ký của các công ty lớn ổn định như tuần trước

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 3/7/2020: Các công ty bắt ngoài chậm, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr ổn định như ngày hôm qua

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 2/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu và Cá tra giống ổn định

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet của Việt Nam đi thị trường Australia từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Canada từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 1/7/2020: Các công ty lớn tại Đồng Tháp chốt hợp đồng bắt Cá tra nguyên liệu mới cho tuần này, size 800-900gr với giá giảm nhẹ so với tuần trước

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 30/6/2020: Giá Cá tra ở ĐBSCL ổn định so với ngày 29/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 29/6/2020: Giá Cá tra ổn định so với cuối tuần trước

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 17/6-23/6/2020

-

Cập nhật tiến độ xuất khẩu Cá tra kỳ 17/6-23/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 26/6/2020: Giá Cá tra nguyên liệu và Cá tra giống ổn định như ngày hôm trước

-