thị trường giá cá tra nguyên liệu


giá cá tra nguyên liệu

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 8/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu trong một số hợp đồng mới ký của các công ty lớn ổn định như tuần trước

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 7/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1 kg/con tại Đồng Tháp ngày 7/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1 kg/con tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 7/7/2020

-