thị trường gia ca tra hom nay


gia ca tra hom nay

Thị trường Cá vảy ngày 10/7/2020: Tại An Giang, các công ty bắt ngoài rất ít, hầu hết các công ty vẫn bắt cá nhà hoặc cá trong hệ thống gia công liên kết

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 8/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu trong một số hợp đồng mới ký của các công ty lớn ổn định như tuần trước

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 8/7/2020

-