thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Thị trường cà phê ngày 17/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 16/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Cà phê 7/2018 – Giá cà phê Robusta quốc tế trong tháng 7/2018 tiếp tục xu hướng giảm sâu liên tục trước khi tăng nhẹ khi bước vào đầu tháng 8

-

Thị trường cà phê ngày 15/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 14/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 6/8-10/8

-

Thị trường cà phê ngày 13/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê (6/8-10/8/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng so với cuối tuần trước trái ngược với xu hướng giá nội địa

-

Thị trường cà phê tuần 7/8 – 13/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với tuần trước

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 10/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 9/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 8/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 7/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 30/7-3/8

-

Thị trường cà phê (30/7-3/8/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê tuần 31/07 – 06/08/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ so với cuối tuần trước

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 3/8/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 6/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 3/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 2/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 1/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 31/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 23/7-27/7

-

Thị trường cà phê (23/7-27/7/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần trước khi giảm về cuối tuần

-

Thị trường cà phê tuần 24/07 – 30/07/2018: Giá cà phê nội địa tăng vào đầu tuần trước khi giảm mạnh về cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 30/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 27/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 25/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-