thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Thị trường cà phê (11/10 – 17/10/2018) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế tiếp tục tăng mạnh

-

Thị trường cà phê tuần 11/10 – 17/10/2018: Giá Robusta nội địa tiếp tục tăng mạnh

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/10/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 17/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 16/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Cà phê 9/2018 – Giá cà phê Robusta nội địa đầu tháng 10 tăng sốc liên tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 15/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 11/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 10/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Giám sát giá cà phê tuần 1/10-5/10

-

Thị trường cà phê ngày 9/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 5/10/2018)

-

Thị trường cà phê tuần 2/10 – 8/10/2018: Giá Robusta – Arabica quốc tế tiếp tục TĂNG MẠNH

-

Thị trường cà phê ngày 8/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa vẫn tiếp tục có xu hướng tăng

-

Thị trường cà phê ngày 5/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng trở lại

-

Thị trường cà phê ngày 4/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa lại có dấu hiệu giảm

-

Thị trường cà phê ngày 2/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 24/9-28/9

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 1/10/2018)

-

Thị trường cà phê tuần 25/9 – 1/10/2018: Giá Robusta – Arabica quốc tế đều TĂNG MẠNH vào cuối tuần

-

Thị trường cà phê (24/9 – 28/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế đã tăng trở lại sau khi liên tục giảm giá

-

Thị trường cà phê ngày 1/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 28/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng thêm 100 đồng/kg so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 27/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa lại tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 17/9-21/9

-

Thị trường cà phê ngày 25/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (17/9 – 21/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế đã chững lại sau thời gian dài giảm giá

-

Thị trường cà phê tuần 18/9 – 24/9/2018: Giá Robusta quốc tế đã chững lại

-

Thị trường cà phê ngày 24/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-