thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Thị trường cà phê ngày 19/2/2019: Giá cà phê Robusta ổn định so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 18/2/2019: Giá cà phê Robusta tăng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 11/2-15/2

-

Cà phê 1/2019 – Giá cà phê Arabica và Robusta quốc tế phục hồi nhẹ sau 2 tháng giảm giá liên tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 13/2/2019: Giá cà phê Robusta tăng nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 7/2 – 13/2/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm sau Tết Nguyên Đán

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 12/2/2019)

-

Thị trường cà phê tuần 7/2 – 13/2/2019: Giá cà phê Robusta giảm sau Tết Nguyên Đán

-

Thị trường cà phê ngày 12/2/2019: Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 11/2/2019: Giá cà phê Robusta giảm

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/1/2019)

-

Thị trường cà phê tuần 24/1 – 30/1/2019: Giá cà phê Robusta tăng lại

-

Thị trường cà phê tuần 24/1 – 30/1/2019: Giá cà phê Robusta tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 30/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 28/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Giám sát giá cà phê tuần 21/1-25/1

-

Thị trường cà phê ngày 25/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 24/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng 100 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 17/1 – 23/1/2019: Giá cà phê Arabica tăng lại

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 23/1/2019)

-

Thị trường cà phê tuần 17/1 – 23/1/2019: Giá cà phê Arabica tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 23/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 22/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ 100 dồng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 14/1-18/1

-

Thị trường cà phê ngày 18/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 17/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ 200 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 10/1 – 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm nhẹ về cuối vụ thu hoạch của Việt Nam

-

Thị trường cà phê tuần 10/1 – 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm nhẹ về cuối vụ thu hoạch của Việt Nam

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 12/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-