thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Giám sát giá cà phê tuần 12/03-16/03

-

Thị trường cà phê (13/3-19/3/2018) - Giá cà phê Robusta giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 16/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm mạnh

-

Thị trường cà phê ngày 15/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp

-

Giám sát giá cà phê tuần 05/03-09/03

-

Thị trường cà phê (5/312/3/2018) - Giá cà phê Arabica tương lai được Rabobank dự báo tăng

-

Thị trường cà phê ngày 12/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 7/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 6/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Giám sát giá cà phê tuần 26/02-02/03

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 01/03/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 22/2/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 21/2/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với trước Tết

-

Giám sát giá cà phê tuần 05/02-09/02

-

Thị trường cà phê ngày 31/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh

-

Giám sát giá cà phê tuần 22-26/01

-

Giá cà phê Robusta - Arabica dao động không đáng kể so với tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 19/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 18/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh

-

Giám sát giá cà phê tuần 08/01-12/01

-

Thị trường cà phê ngày 10/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 4/1/2018)

-

Thị trường cà phê (29/12/2017-4/1/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ liên tục sau Tết

-

Thị trường cà phê ngày 26/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 25/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 15/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 11/2017)

-

Giao dịch cà phê nội địa còn yếu do tâm lý chờ giá lên

-

Thị trường cà phê (1/12-7/12/2017) - Giá cà phê Robusta biến động lên xuống liên tục

-

Thị trường cà phê ngày 5/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm lại

-