thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Thị trường cà phê ngày 21/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 20/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 19/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Giám sát giá cà phê tuần 11/6-15/6

-

Thị trường cà phê (12/06-18/06/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần và giảm dần về cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 15/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 14/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Giám sát giá cà phê tuần 04/06-08/06

-

Thị trường cà phê ngày 11/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 5/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 06/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 05/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê tuần 29/05 – 04/06/2018: Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 01/06/2018)

-

Thị trường cà phê (29/5-04/6/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

-

Thị trường cà phê ngày 01/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 31/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 30/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 29/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Giám sát giá cà phê tuần 21/5-25/5

-

Thị trường cà phê ngày 28/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 25/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 24/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 23/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ lại

-

Thị trường cà phê ngày 22/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Giám sát giá cà phê tuần 14/5-18/5

-

Thị trường cà phê (15/5-21/5/2018) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế tăng liên tục khi chuyển sang kỳ hạn tháng 7

-