thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Giám sát giá cà phê tuần 10/12-14/12

-

Thị trường cà phê ngày 14/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 13/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 6/12 – 12/12/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa tiếp tục giảm mạnh

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 11/2018)

-

Thị trường cà phê (6/12-11/12/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa giảm tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 11/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 10/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với cuối tuần trước

-

Giám sát giá cà phê tuần 3/12-7/12

-

Thị trường cà phê ngày 7/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm sau khi chững lại trong ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 29/11 – 5/12/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa giảm mạnh

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 4/12/2018)

-

Thị trường cà phê (29/11-5/12/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa giảm tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 6/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 4/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 3/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với cuối tuần trước

-

Giám sát giá cà phê tuần 26/11-30/11

-

Thị trường cà phê ngày 30/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 29/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm trở lại so với ngày hôm qua

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 28/11/2018)

-

Thị trường cà phê tuần 22/11 – 28/11/2018: Giá Robusta quốc tế và nội địa tăng nhẹ về cuối tuần

-

Thị trường cà phê (22/11-28/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa giảm về giữa tuần trước khi tăng lại vào cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 28/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 27/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Giám sát giá cà phê tuần 19/11-23/11

-

Thị trường cà phê ngày 23/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục có xu hướng giảm

-

Thị trường cà phê ngày 22/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp 200 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (15/11-21/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê tuần 15/11 – 21/11/2018: Giá quốc tế và nội địa đều giảm trong tuần này

-