thị trường giá cà phê nhân

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá cà phê nhân

Giám sát giá cà phê tuần 08/01-12/01

-

Thị trường cà phê ngày 10/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 4/1/2018)

-

Thị trường cà phê (29/12/2017-4/1/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ liên tục sau Tết

-

Thị trường cà phê ngày 26/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 25/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 15/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 11/2017)

-

Giao dịch cà phê nội địa còn yếu do tâm lý chờ giá lên

-

Thị trường cà phê (1/12-7/12/2017) - Giá cà phê Robusta biến động lên xuống liên tục

-

Thị trường cà phê ngày 5/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm lại

-

Thị trường cà phê ngày 4/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê (24/11-30/11/2017) - Giá cà phê vối nhân xô nội địa tăng mạnh về cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 30/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 29/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 28/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm mạnh

-

Thị trường cà phê ngày 27/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê (17/11-23/11/2017) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế diễn biến ngược nhau

-

Thị trường cà phê ngày 23/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm xuống

-

Thị trường cà phê ngày 22/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm xuống

-

Thị trường cà phê ngày 21/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm xuống

-

Thị trường cà phê ngày 20/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa giảm xuống

-

Thị trường cà phê ngày 17/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng nhẹ

-

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017)

-

Thị trường cà phê (10/11-16/11/2017) - Giá cà phê Robusta và Arabica quốc tế diễn biến ngược nhau

-

Thị trường cà phê ngày 16/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng nhẹ

-

Cà phê 10/2017 – Giá cà phê Robustra và Arabica giảm mạnh liên tục về cuối tháng

-

Thị trường cà phê ngày 13/11/2017: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 10/11/2017: Giá cà phê Robusta tăng lại

-

Thị trường cà phê (3/11-9/11/2017) - Giá cà phê Robusta quốc tế tiếp tục đà giảm mạnh

-