thị trường giá bột sắn


giá bột sắn

Ngày 18/9/2019: Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái tiếp tục ngưng trệ

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/9/2019: tỷ giá CNY/VND giảm lại

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Na Hình ngày 12/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 12/9/2019

-

Tháng 9, giá xuất khẩu tinh bột sắn đường biển của Việt Nam có xu hướng giảm do nguồn cung vụ mới từ Tây Ninh có nhiều hơn

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 11/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 5/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn ngày 5/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 3/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/9/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 29/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 29/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 28/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 27/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 27/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 26/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 22/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 21/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 20/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 19/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 19/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 5/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 30/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 29/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 25/7/2019

-