thị trường gạo xuất khẩu


gạo xuất khẩu

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 25/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 26/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 25/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 25/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (17/6-21/6/2019) – Nhu cầu tạm lắng tại các trung tâm xuất khẩu gạo hàng đầu Châu Á, gạo IR50404 nội địa vụ Hè Thu tiếp tục sụt nhẹ vì chất lượng xấu

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/06/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/6/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Thị trường lúa gạo (23/7-27/7/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 có xu hướng tăng vào đầu tuần trước khi giảm vào những ngày trong tuần

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/04/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 02/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/03/2018

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 12 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 04/01/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 03/01/2017

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 21/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 15/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 07/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 06/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 04/12/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 30/11/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 21/11/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 16/11/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 14/11/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/11/2017

-