thị trường gạo xuất khẩu


gạo xuất khẩu

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Gạo 5% tấm Hè Thu (hàng tàu) ngày 29/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM 5451 vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM18 vụ Hè Thu (hàng tàu) ngày 23/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm ngày 19/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Jasmine vụ Đông xuân (hàng container) thuần 90% ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nàng Hoa ngày 12/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 5% tấm ngày 12/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 10/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 10/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 10/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 09/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 Hè Thu (hàng tàu) ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu 5% Hè Thu (hàng tàu) ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ (gạo vụ cũ) ngày 05/6/2020

-

Giá Gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 05/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm tại An Giang (cập mạn) ngày 06/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Parkistan ngày 05/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 03/06/2020

-

Quy chuẩn canh tác bền vững SRP cho lúa gạo Việt Nam

-

Mô hình trình diễn giống lúa mới và quy trình canh tác lúa tiên tiến thuộc dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo

-