thị trường gạo nguyên liệu


gạo nguyên liệu

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/06/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 25/06/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 24/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 24/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 22/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 21/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 19/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 18/06/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/6/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 15/6/2019

-

Thị trường lúa gạo (10/6-14/6/2019) - Thị trường châu Á trì trệ do thiếu các đơn hàng mới. Thị trường nội địa IR50404 vụ Hè Thu bắt đầu chững giá, thương lái xay bán ít do giá thấp

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

AgroMonitor & Viettraders thông báo lịch nghỉ hè 2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 11/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 10/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 03/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 02/04/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 20/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/03/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 26/02/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 02/02/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 31/01/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 29/01/2017

-