thị trường gạo nguyên liệu


gạo nguyên liệu

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 6/7/2020

-

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 2/7/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 25/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM18 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 24/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 19/6/2020

-

Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 13/06/2020

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 12 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 11 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Cân Đối Cung Cầu Năm 2019 Vùng ĐBSCL – Cập Nhật 18/11/2019

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2019 ăn hàng

-

Chọn tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 29/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 29/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 25/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 24/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 24/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-