thị trường cao su


cao su

Giá cao su thế giới ngày 12/11/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/11

-

Giá cao su thế giới ngày 11/11/2019

-

Giá cao su thế giới ngày 8/11/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/11

-

Giá cao su thế giới ngày 7/11/2019

-

Thị trường cao su (1/11-7/11/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục tăng trong tuần này

-

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,53 triệu tấn

-

Giám sát giá cao su tuần 4/11-8/11/2019

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong tuần này nhờ những tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc, Yên/kg

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/11

-

Giá cao su thế giới ngày 6/11/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 6/11

-

Giá cao su thế giới ngày 5/11/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 5/11

-

Cao su 10/2019 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam tăng nhẹ

-

Giá cao su thế giới ngày 4/11/2019

-

Giá cao su thế giới ngày 1/11/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 1/11

-

Giá cao su thế giới ngày 31/10/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 28/9-1/11/2019

-

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 8/2019 đạt 55,879 tấn

-

Thị trường cao su (25/10-31/10/2019) - Giá cao su thế giới có xu hướng tăng trong tuần này

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/10

-

Giá cao su thế giới ngày 30/10/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 30/10

-

Giá cao su thế giới ngày 29/10/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 29/10

-

Giá cao su thế giới ngày 28/10/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/10

-