thị trường cao su


cao su

Giá cao su thế giới ngày 27/6/2019

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục tăng nhờ sự hỗ trợ của giá dầu

-

Thị trường cao su (21/6-27/6/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục tăng giảm trái chiều tùy theo thị trường

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 27/6

-

Giá cao su thế giới ngày 26/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 26/6

-

Giá cao su thế giới ngày 25/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 25/6

-

Giá cao su thế giới ngày 24/6/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 17/6-21/6

-

Giá cao su thế giới ngày 21/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 21/6

-

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

-

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ dự kiến tăng 10% trong năm tài khóa 2019-20

-

Thị trường cao su (14/6-20/6/2019) - Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều tùy theo thị trường

-

Giá cao su thế giới ngày 20/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/6

-

Giá cao su thế giới ngày 19/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/6

-

Giá cao su thế giới ngày 18/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 18/6

-

Giá cao su thế giới ngày 17/6/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 10/6-14/6

-

Giá cao su thế giới ngày 14/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/6

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng tuần thứ 3 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn

-

Nắng nóng tại Vân Nam tác động mạnh lên thị trường cao su Trung Quốc

-

Thị trường cao su (7/6-13/6/2019) - Giá cao su thế giới tăng tuần thứ 3 liên tiếp

-

Giá cao su thế giới ngày 13/6/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/6

-