thị trường cao su

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cao su

Giám sát giá cao su tuần 18/2-22/2

-

Giá cao su thế giới ngày 22/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/2

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh trong tuần này

-

Nhập khẩu cao su của Ấn Độ sau 9 tháng của năm tài khóa 18/19 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước

-

Thị trường cao su (15/2-21/2/2019) - Giá cao su thế giới tăng mạnh trong tuần này

-

Giá cao su thế giới ngày 21/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 21/2

-

Giá cao su thế giới ngày 20/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/2

-

Giá cao su thế giới ngày 19/2/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 11/2-15/2

-

Giá cao su thế giới ngày 15/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/2

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

-

Lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2018 đạt 5,37 triệu tấn

-

Thị trường cao su (11/2-14/2/2019) - Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

-

Cao su 1/2019 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam tăng mạnh

-

Giá cao su thế giới ngày 13/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/2

-

Giá cao su thế giới ngày 12/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/2

-

Giá cao su thế giới ngày 11/2/2019

-

Giá cao su thế giới ngày 1/2/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 1/2

-

Giá cao su thế giới ngày 31/1/2019

-

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

-

Sau 11 tháng, thâm hụt nguồn cung cao su toàn cầu đạt 36000 tấn

-

Thị trường cao su (25/1-31/1/2019) - Giá cao su thế giới giảm nhẹ trong tuần này

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 31/1

-