thị trường cao su


cao su

Giá cao su thế giới ngày 23/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 23/8

-

Giá cao su thế giới ngày 22/8/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 19/8-23/8/2019

-

Thị trường cao su (16/8-22/8/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm mạnh

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh do lo ngại dư cung kéo dài

-

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 3,6 triệu tấn

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/8

-

Giá cao su thế giới ngày 21/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 21/8

-

Giá cao su thế giới ngày 20/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/8

-

Giá cao su thế giới ngày 19/8/2019

-

Giá cao su thế giới ngày 9/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/8

-

Giá cao su thế giới ngày 8/8/2019

-

Giám sát giá cao su tuần 5/8-8/8/2019

-

Thị trường cao su (2/8-8/8/2019) - Giá cao su thế giới tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp

-

Sản lượng cao su tự nhiên của Indonesia dự kiến sẽ giảm 15% trong năm 2019

-

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 8 tháng

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/8

-

Giá cao su thế giới ngày 7/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/8

-

Giá cao su thế giới ngày 6/8/2019

-

Tiêu đề: Bảng giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 6/8

-

Cao su 7/2019 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam giảm mạnh

-

Giá cao su thế giới ngày 5/8/2019

-

Giá cao su thế giới ngày 2/8/2019

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 2/8

-

Giá cao su thế giới ngày 1/8/2019

-