thị trường cao su

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cao su

Giá cao su thế giới ngày 17/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 17/8

-

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải quay đầu giảm trong tuần này

-

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 3,05% so với trung tuần tháng 7/2018

-

Thị trường cao su (10/8-16/8/2018) - Giá cao su thế giới quay đầu giảm trong tuần này

-

Giá cao su thế giới ngày 16/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 16/8

-

Giá cao su thế giới ngày 15/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/8

-

Giá cao su thế giới ngày 14/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 14/8

-

Giám sát giá cao su tuần 6/8-10/8

-

Giá cao su thế giới ngày 13/8/2018

-

Giá cao su thế giới ngày 10/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/8

-

Cao su 7/2018 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam giảm mạnh

-

Giá cao su RSS3 tại Tocom tiếp tục tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi

-

Tồn kho tại Thanh Đảo – Trung Quốc tăng 6,15% so với cuối tháng 6/2018

-

Thị trường cao su (3/8-9/8/2018) - Giá cao su thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong tuần này

-

Giá cao su thế giới ngày 9/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 9/8

-

Giá cao su thế giới ngày 8/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 8/8

-

Giá cao su thế giới ngày 7/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/8

-

Giám sát giá cao su tuần 30/7-3/8

-

Giá cao su thế giới ngày 6/8/2018

-

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 3/8

-

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này

-

Theo báo cáo tháng 6 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,040 triệu tấn trong năm 2018

-