thị trường cám gạo


cám gạo

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cám khô tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Thị trường Lúa gạo (29/6-3/7/2020) – Thị trường nội địa ảm đạm, giao dịch chậm, nguồn cung ít, vắng gạo, giá lúa và giá gạo sụt trong tuần, chất lượng xấu - Giao dịch với khách quốc tế chậm, khách mua với mức độ lai rai

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Cám khô tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Cám khô tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 13/6/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 10/06/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR 50404 Hè Thu tại Sa Đéc ngày 8/6/2020

-

Giá Cám tại Lấp Vò ngày 2/6/2020

-

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 1/6/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 23/5/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 22/5/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 21/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 20/5/2020

-

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 18/5/2020

-

Giá Cám tại An Giang ngày 15/5/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 14/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 13/5/2020

-

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 11/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 9/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 6/5/2020

-

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 4/5/2020

-

Giá Cám tại Cần Thơ ngày 29/4/2020

-

Giá Cám tại Lấp Vò ngày 28/4/2020

-

Giá Cám tại Sa Đéc ngày 27/4/2020

-

Giá cám tại An Giang ngày 24/4/2020

-