thị trường cám gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cám gạo

Giá cám gạo ngày 16/10/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo ngày 12/10/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo ngày 11/10/2018

- Giá cám gạo trích ly giữ ở mức cao

Giá cám mỳ ngày 10/10/2018

- Giá cám mỳ tăng cao

Giá cám gạo ngày 9/10/2018

- Giá cám gạo tiếp tục giảm nhẹ

Giá cám gạo ngày 8/10/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 4/10/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 3/10/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 2/10/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 26/9/2018

- Giá cám gạo nội địa giữ ở mức 5.650 đồng/kg

Giá cám gạo nội địa ngày 25/9/2018

- Giá cám gạo nội địa giữ ở mức 5.650 đồng/kg

Giá cám gạo nội địa ngày 24/9/2018

-

Giá cám gạo ngày 21/9/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 20/9/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 19/9/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 17/9/2018

- Giá cám gạo tiếp tục tăng, nguồn cung khan hiếm

Giá cám gạo ngày 14/9/2018

- Giá cám gạo tiếp tục tăng, nguồn cung khan hiếm

Giá cám gạo nội địa ngày 13/9/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 12/9/2018

-

Giá cám gạo ngày 10/9/2018

- Giá cám gạo trích ly tăng theo đà tăng của giá cám gạo nội

Giá cám gạo nội địa ngày 7/9/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung khan hiếm

Giá cám gạo nội địa ngày 6/9/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo nội địa ngày 5/9/2018

- Giá cám gạo tiếp tục tăng do cung khan

Giá cám gạo nội địa ngày 4/9/2018

- Giá cám gạo vững ở mức cao

Giá cám gạo nội địa ngày 31/8/2018

- Giá cám gạo vững ở mức cao

Giá cám gạo nội địa ngày 30/8/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 24/8/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 21/8/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 16/8/2018

-

Giá cám gạo nội địa ngày 15/8/2018

-