thị trường cám gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cám gạo

Giá cám gạo nội địa ngày 22/01/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo nội địa ngày 19/01/2018

- Giá cám gạo bình ổn trở lại

Giá cám gạo nội địa ngày 18/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 17/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 16/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 15/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 12/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 11/01/2018

- Giá cám gạo tăng do nguồn cung ít

Giá cám gạo nội địa ngày 10/01/2018

- Giá cám gạo ổn định, nhu cầu yếu

Giá cám mỳ bán nội địa 10/01/2018

- Giá cám mì ổn định, nguồn cung nhiều

Giá cám gạo nội địa ngày 09/01/2018

- Giá cám gạo ổn định, nhu cầu yếu

Giá cám gạo nội địa ngày 08/01/2018

- Giá cám gạo tiếp tục chiều hướng giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 05/01/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức thấp

Giá cám gạo nội địa ngày 04/01/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức thấp

Giá cám gạo nội địa ngày 03/01/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức thấp

Giá cám gạo nội địa ngày 02/01/2018

- Giá cám gạo tiếp tục giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 29/12/2017

- Giá cám gạo tiếp tục giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 28/12/2017

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám mỳ bán nội địa 28/12/2017

- Giá cám mì ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 27/12/2017

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 26/12/2017

- Giá cám gạo chịu áp lực giảm thêm

Giá cám gạo nội địa ngày 22/12/2017

- Giá cám gạo quanh mức 5.400-5.500 đồng/kg

Giá cám gạo nội địa ngày 21/12/2017

- Giá cám gạo quanh mức 5.400-5.500 đồng/kg

Giá cám gạo nội địa ngày 20/12/2017

- Giá cám gạo (nguồn từ Campuchia) ổn định, nhu cầu yếu

Giá cám gạo nội địa ngày 19/12/2017

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 18/12/2017

- Giá cám gạo giảm khá mạnh

Giá cám gạo nội địa ngày 14/12/2017

- Giá cám gạo giảm khá mạnh

Giá cám mỳ bán nội địa 14/12/2017

- Giá cám mì ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 13/12/2017

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám mỳ bán nội địa 13/12/2017

- Giá cám mì ổn định