thị trường cám gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cám gạo

Giá cám gạo ngày 20/04/2018

- Giá cám gạo nhích nhẹ

Giá cám gạo ngày 18/04/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo ngày 17/04/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo ngày 16/04/2018

- Giá cám gạo tăng mạnh trở lại do được hỗ trợ từ nhu cầu của nhà máy

Giá cám gạo ngày 13/04/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức thấp

Giá cám gạo ngày 12/04/2018

- Giá cám gạo giảm tiếp tục xu hướng giảm

Giá cám gạo ngày 11/04/2018

- Giá cám gạo giảm khá mạnh

Giá cám gạo ngày 10/04/2018

- Cám gạo đứng giá

Giá cám gạo ngày 09/04/2018

- Cám gạo đứng giá

Giá cám gạo ngày 06/04/2018

- Cám gạo đứng giá

Giá cám gạo ngày 05/04/2018

- Cám gạo đứng giá

Giá cám gạo ngày 04/04/2018

- Cám gạo đứng giá

Giá cám gạo ngày 03/04/2018

- Giá cám gạo trích ly điều chỉnh giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 29/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 28/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 23/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 22/03/2018

- Giá cám gạo tăng trở lại

Giá cám gạo nội địa ngày 21/03/2018

- Giá cám gạo ổn định, nhu cầu chậm

Giá cám gạo nội địa ngày 20/03/2018

- Giá cám gạo ổn định, nhu cầu chậm

Giá cám gạo nội địa ngày 19/03/2018

- Giá cám gạo ổn định, nhu cầu chậm

Giá cám gạo nội địa ngày 16/03/2018

- Giá cám gạo giảm, nguồn cung dồi dào

Giá cám gạo nội địa ngày 15/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 14/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 13/03/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 12/03/2018

- Giá cám gạo quay đầu giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 09/03/2018

- Giá cám gạo quay đầu tăng trở lại

Giá cám gạo nội địa ngày 08/03/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa ngày 07/03/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 02/03/2018

- Giá cám gạo điều chỉnh giảm

Giá cám gạo nội địa ngày 01/03/2018

- Giá cám gạo điều chỉnh giảm