thị trường cám gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cám gạo

Giá cám mỳ bán nội địa ngày 15/06/2018

- Giá cám mỳ mịn nội địa đã tăng lên mức 4.800 đồng/kg do nguồn cung khan

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/06/2018

- Giá cám gạo ổn định do nguồn cung cám gạo tại ĐBSCL vẫn chưa có nhiều.

Giá cám gạo bán nội địa ngày 12/06/2018

- Giá cám gạo tiếp tục giảm khá mạnh do nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy TATS giảm

Giá cám mỳ bán nội địa ngày 11/06/2018

- Giá cám mỳ mịn nội địa giữ ở mức 4.700 đồng/kg

Giá cám mỳ bán nội địa ngày 08/06/2018

- Giá cám mỳ mịn nội địa giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu

Giá cám gạo bán nội địa ngày 07/06/2018

- Giá cám gạo giảm do nhu cầu yếu

Giá cám mì bán nội địa ngày 01/06/2018

- Giá cám mì mịn nội địa tăng mạnh do lượng hàng sản xuất ra khá chậm.

Giá cám mỳ bán nội địa ngày 29/05/2018

- Giá cám mỳ mịn nội địa tiếp tục tăng nhẹ

Giá cám gạo ngày 24/05/2018

-

Giá cám gạo ngày 23/05/2018

- Giá cám gạo loại đẹp vẫn giữ ở mức 5.400 đồng/kg

Giá cám gạo ngày 22/05/2018

- Giá cám gạo loại đẹp tăng do chất lượng cám Hè Thu sớm khá xấu

Giá cám gạo ngày 21/05/2018

- Giá cám gạo loại đẹp tăng do chất lượng cám Hè Thu sớm khá xấu

Giá cám gạo ngày 18/05/2018

- Giá cám gạo ổn định, tấm gạo có thể tiếp tục tăng

Giá cám gạo ngày 17/05/2018

- Giá cám gạo giảm nhẹ do thu hoạch lúa Hè Thu sớm đã có tại một số vùng

Giá cám gạo ngày 15/05/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 15/05/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 14/05/2018

- Giá cám gạo ổn định ở mức cao

Giá cám gạo ngày 11/05/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu của khối cám cá tốt

Giá cám gạo ngày 10/05/2018

- Giá cám gạo ổn định, tấm gạo tăng mạnh

Giá cám mì ngày 08/05/2018

- Giá cám mì tăng nhẹ do nhu cầu của các nhà máy cám cá tốt

Giá cám gạo ngày 07/05/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo ngày 03/05/2018

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo ngày 02/05/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo ngày 27/04/2018

- Giá cám gạo quay đầu tăng mạnh do nguồn cung ít

Giá cám gạo ngày 26/04/2018

- Giá cám gạo nội địa giảm nhẹ

Giá cám gạo ngày 24/04/2018

- Giá cám gạo nội địa ổn định

Giá cám gạo ngày 23/04/2018

- Giá cám gạo tăng khá mạnh

Giá cám gạo ngày 20/04/2018

- Giá cám gạo nhích nhẹ

Giá cám gạo ngày 18/04/2018

- Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo ngày 17/04/2018

- Giá cám gạo ổn định