thị trường cám gạo

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cám gạo

Giá cám gạo ngày 19/2/2019

- Giá cám gạo nhích nhẹ

Giá cám gạo ngày 18/2/2019

- Giá cám gạo tiếp tục giảm

Giá cám gạo ngày 15/2/2019

- Giá cám gạo ngày 15/2/2019

Giá cám gạo ngày 13/2/2019

- Giá cám gạo tiếp tục giảm

Giá cám gạo ngày 12/2/2019

- Giá cám gạo tiếp tục giảm

Giá cám gạo ngày 11/2/2019

-

Giá cám gạo ngày 30/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 29/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 28/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 25/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 24/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 23/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 22/1/2019

- Giá cám gạo có chiều hướng giảm nhẹ

Giá cám gạo ngày 21/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 18/1/2019

- Cám gạo tiếp tục khan hàng

Giá cám gạo ngày 17/1/2019

- Giá cám gạo tăng

Giá cám gạo ngày 16/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 15/1/2019

- Cám gạo đang khan hàng

Giá cám gạo ngày 14/1/2019

- Giá cám gạo tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo ngày 11/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 10/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 9/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 8/1/2019

- Chào giá cám gạo nội địa tiếp tục xu hướng tăng

Giá cám gạo ngày 7/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 4/1/2019

-

Giá cám gạo ngày 3/1/2019

- Giá cám gạo có xu hướng nhích nhẹ

Giá cám gạo ngày 2/1/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá cám gạo ngày 28/12/2018

-

Giá cám gạo ngày 27/12/2018

-