thị trường cá tra


cá tra

Xuất khẩu cá tra bao giờ thoát tăng trưởng âm?

- Khi mà các thị trường đến nay vẫn còn bị ảnh hưởng của Covid-19 thì tăng trưởng âm của xuất khẩu cá tra là khó tránh khỏi. Nhưng ít ra các doanh nghiệp trong ngành hàng cá tra cũng cần soi lại điểm yếu của mình nhằm phục hồi tốt hơn.

Thị trường Cá tra ngày 29/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Canada từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Giá Cá tra ngày 29/5/2020

-

Giá xuất khẩu Cá tra filet và Cá nguyên con xẻ bướm đi thị trường Trung Quốc so với giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL đang dần thu hẹp khoảng cách, nghìn đồng/kg

-

Giám sát giá Cá tra tuần từ 21/5-27/5/2020

-

Thị trường Cá tra (21/5-27/5/2020) - Giá cá giống mẫu 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL giảm từ 1000-2000 đ/kg so với tuần trước

-

Thị trường Cá tra ngày 28/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Giá Cá tra ngày 28/5/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 27/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 13/5-19/5/2020.

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Giá Cá tra ngày 27/5/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 26/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 13/5-19/5/2020.

-

Giá Cá tra ngày 26/5/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 25/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 13/5-19/5/2020

-

Giá Cá tra ngày 25/5/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 22/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nhật Bản từ ngày 6/5-12/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Úc từ ngày 6/5-12/5/2020

-

Giá Cá tra ngày 22/5/2020

-

Giám sát giá Cá tra tuần từ 14/5-20/5/2020

-

Các công ty lớn tăng số ngày sản xuất so với tuần trước, giá Cá tra nguyên liệu bắt ngoài ổn định trong khung 18-18200 đ/kg

-