thị trường cà phê robusta

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê robusta

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/10/2018)

-

Thị trường cà phê ngày 17/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 16/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 15/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 11/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 10/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 9/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 8/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa vẫn tiếp tục có xu hướng tăng

-

Thị trường cà phê ngày 5/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng trở lại

-

Thị trường cà phê ngày 4/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa lại có dấu hiệu giảm

-

Thị trường cà phê ngày 2/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (24/9 – 28/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế đã tăng trở lại sau khi liên tục giảm giá

-

Thị trường cà phê ngày 1/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 28/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng thêm 100 đồng/kg so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 27/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa lại tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 25/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 24/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 21/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 20/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm trở lại

-

Thị trường cà phê ngày 19/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 18/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 17/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 14/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 13/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 12/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 11/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (4/9 – 10/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tiếp tục giảm sâu

-

Thị trường cà phê ngày 10/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ngày đầu tuần ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 7/9/2018: Giá cà phê Robusta nội địa lại giảm so với ngày hôm qua

-