thị trường cà phê robusta

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê robusta

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 12/2017)

-

Giá cà phê Robusta thế giới tăng mạnh vào ngày cuối tuần

-

Thị trường cà phê (12/1-18/1/2018) - Giá cà phê Robusta - Arabica quốc tế tăng mạnh vào ngày cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 18/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh

-

Thị trường cà phê ngày 17/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 16/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

-

Cà phê 12/2017 – Giá cà phê Robustra và Arabica diễn biến cùng chiều giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 15/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 12/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 10/1/2018)

-

Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ so với tuần trước, giao dịch nhiều hơn

-

Thị trường cà phê (5/1-11/1/2018) - Giá cà phê Robusta - Arabica quốc tế giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 11/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 10/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 9/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh

-

Giám sát giá cà phê tuần 02/01-05/01

-

Thị trường cà phê ngày 8/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 5/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

-

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ liên tục sau Tết

-

Thị trường cà phê (29/12/2017-4/1/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ liên tục sau Tết

-

Thị trường cà phê ngày 4/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 3/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng nhẹ

-

Giám sát giá cà phê tuần 25-29/12

-

Thị trường cà phê ngày 2/1/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 27/12/2017)

-

Vụ thu hoạch cà phê Việt Nam sắp kết thúc

-

Thị trường cà phê (22/12-28/12/2017) - Giá cà phê Robusta giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 28/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 27/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 26/12/2017: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-