thị trường cà phê arabica

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê arabica

Thị trường cà phê ngày 15/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 14/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 11/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 07/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 06/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 05/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Giám sát giá cà phê tuần 28/5-1/6

-

Thị trường cà phê (29/5-04/6/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế xu hướng ổn định trong tuần

-

Thị trường cà phê ngày 01/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 31/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 30/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 29/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 28/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 25/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 24/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 23/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ lại

-

Thị trường cà phê ngày 22/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 21/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 18/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng

-

Thị trường cà phê ngày 17/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng trở lại

-

Thị trường cà phê ngày 16/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm

-

Thị trường cà phê ngày 15/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Giám sát giá cà phê tuần 7/5-11/5

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 4/2018)

-

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh

-

Thị trường cà phê (8/5-14/5/2018) - Giá cà phê Arabica quốc tế liên tiếp sụt giảm

-

Thị trường cà phê ngày 11/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm

-

Cà phê 4/2018 – Giá Robusta Brazil tăng mạnh trong 2 tuần đầu tháng 4

-

Thị trường cà phê ngày 10/5/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm mạnh

-