thị trường cà phê arabica

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê arabica

Thị trường cà phê ngày 19/2/2019: Giá cà phê Robusta ổn định so với ngày hôm qua

-

Lo khó tiêu thụ lúa đông xuân chín rộ

- UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành và đại diện các DN kinh doanh XK lúa gạo, 13 chi nhánh ngân hàng thương mại tại Cần Thơ vừa họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, có kế hoạch hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ lúa vụ ĐX 2018 - 2019.

Giám sát giá cà phê tuần 11/2-15/2

-

Thị trường cà phê ngày 25/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 24/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng 100 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 17/1 – 23/1/2019: Giá cà phê Arabica tăng lại

-

Thị trường cà phê ngày 23/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 22/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ 100 dồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 18/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 17/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ 200 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê tuần 10/1 – 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa và quốc tế giảm nhẹ về cuối vụ thu hoạch của Việt Nam

-

Thị trường cà phê ngày 16/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 15/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 14/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 10/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 9/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 8/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm 100 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 7/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 4/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 3/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 2/1/2019: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê tuần 27/12/2018 – 2/1/2019: Giá cà phê nội địa tăng nhẹ sau Tết Dương Lịch

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Thị trường cà phê ngày 28/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 27/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giữ ổn định so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 25/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng 300 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 24/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn dịnh so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 21/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 18/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ 100 đồng so với ngày hôm qua

-

Giám sát giá cà phê tuần 10/12-14/12

-