thị trường cà phê arabica

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê arabica

Giám sát giá cà phê tuần 10/12-14/12

-

Thị trường cà phê ngày 14/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 13/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 11/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 10/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 7/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm sau khi chững lại trong ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 6/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 4/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 3/12/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 30/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 29/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm trở lại so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 28/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 27/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 23/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục có xu hướng giảm

-

Thị trường cà phê ngày 22/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp 200 đồng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (15/11-21/11/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế và nội địa tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 21/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 20/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 19/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 16/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 15/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng trở lại so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 14/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 13/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 9/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 8/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 7/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 5/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 31/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 30/10/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-