thị trường cà phê arabica

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê arabica

Thị trường cà phê ngày 20/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 19/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 18/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Cà phê 3/2018 – Giá cà phê Robustra và Arabica đều có xu hướng giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 17/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 3/2018)

-

Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ so với tuần trước

-

Thị trường cà phê (10/4-16/4/2018) - Giá cà phê Arabica quốc tế giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 16/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Thị trường cà phê ngày 13/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 12/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 11/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm mạnh

-

Thị trường cà phê ngày 10/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng lại

-

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 9/4/2018)

-

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng mạnh liên tục trước khi giảm vào cuối tuần

-

Thị trường cà phê (3/4-9/4/2018) - Giá cà phê Arabica quốc tế giảm vào đầu tuần sau đó tăng dần

-

Thị trường cà phê ngày 9/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm

-

Thị trường cà phê ngày 6/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng nhẹ tiếp

-

Thị trường cà phê ngày 5/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 4/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng

-

Thị trường cà phê ngày 3/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định

-

Giám sát giá cà phê tuần 26/03-30/03

-

Thị trường cà phê ngày 2/4/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 30/3/2018)

-

Thị trường cà phê (27/3-2/4/2018) - Giá cà phê Arabica tăng nhẹ so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 30/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 29/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm nhẹ

-

Thị trường cà phê ngày 28/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa bất ngờ tăng mạnh

-

Thị trường cà phê ngày 27/3/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm tiếp

-

Giám sát giá cà phê tuần 19/03-23/03

-