thị trường bột bắp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

bột bắp

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/7/2018

- Giá chào nhập khẩu ngô giảm so với hôm 13/7

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 06/07/2018

- Giá chào nhập khẩu ngô giảm nhẹ so với hôm trước.

Giá ngô tiếp tục tăng sau báo cáo của USDA

- Giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng tăng do tồn kho ngô thế giới cuối niên vụ 2017/18 bị cắt giảm khá mạnh

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/01/2018

- Chào giá nhập khẩu tăng do giá basic tăng

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô tăng theo đà tăng của giá thế giới

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 23/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 22/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục tăng theo đà tăng của giá thế giới

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 17/01/2018

- Chào giá ngô nhập khẩu tăng nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô giảm nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 10/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 09/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 09/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 05/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 05/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày 02/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 02/01 (giá USD/tấn, CFR)

Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô vượt mốc 205 USD/tấn

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục xu hướng tăng

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 21/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/12 giảm nhẹ

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 18/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục xu hướng tăng

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 15/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 12/12 (giá USD/tấn, CFR)

Giá chào nhập khẩu ngô, lúa mỳ có xu hướng giảm

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 11/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá ngô nhập khẩu tiếp tục tăng nhẹ theo đà tăng của giá thế giới

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 07/12 (giá USD/tấn, CFR)

Giá ngô tăng nhẹ trong khi giá khô đậu tương giảm

- Giá khô đậu tương CBOT giảm theo đà giảm của giá đậu tương, tuy nhiên vấn đề thời tiết tại Argentina vẫn đang tồn tại

Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 06/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá ngô nhập khẩu tiếp tục tăng do mưa không đáp ứng kỳ vọng ở Argentina

- - Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 04/12