thị trường bột bắp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

bột bắp

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 22/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục tăng theo đà tăng của giá thế giới

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 17/01/2018

- Chào giá ngô nhập khẩu tăng nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/01/2018

- Chào giá nhập khẩu ngô giảm nhẹ

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 10/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 09/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 09/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 05/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 05/01 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày 02/01/2018

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 02/01 (giá USD/tấn, CFR)

Đà tăng của giá ngô nhập khẩu vẫn chưa dừng lại

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô vượt mốc 205 USD/tấn

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục xu hướng tăng

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 21/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/12 giảm nhẹ

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 18/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục xu hướng tăng

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 15/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 12/12 (giá USD/tấn, CFR)

Giá chào nhập khẩu ngô, lúa mỳ có xu hướng giảm

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 11/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá ngô nhập khẩu tiếp tục tăng nhẹ theo đà tăng của giá thế giới

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 07/12 (giá USD/tấn, CFR)

Giá ngô tăng nhẹ trong khi giá khô đậu tương giảm

- Giá khô đậu tương CBOT giảm theo đà giảm của giá đậu tương, tuy nhiên vấn đề thời tiết tại Argentina vẫn đang tồn tại

Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 06/12 (giá USD/tấn, CFR)

Chào giá ngô nhập khẩu tiếp tục tăng do mưa không đáp ứng kỳ vọng ở Argentina

- - Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 04/12

Chào giá nhập khẩu ngô có xu hướng tăng trở lại

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 01/12 (giá USD/tấn, CFR)

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 03/11/2015

- Lượng ngô nội địa giao xuống nhà máy TACN tại Xuân Mai vẫn khá lớn

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 02/11/2015

- Chào giá bán của các DNTM đối với ngô nhập khẩu giao tháng 11 tại cảng miền Nam hiện vào khoảng 4.750 đồng/kg (hàng xá, Brazil).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 23/10/2015

- Tại Đồng Nai, có nhà máy TACN lớn đang mua vào ngô nội địa ở mức giá 5.100 đồng/kg (hàng rời), tuy nhiên lương mua cũng không nhiều

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 21/10/2015

- Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc tiếp tục có xu hướng giảm

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 19/10/2015

- Nhà máy TACN tại miền Bắc có thể tiếp tục giảm giá mua vào ngô nội địa

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 15/10/2015

- Tại Xuân Mai, có nhà máy TACN lớn đang mua vào ngô nội địa ở mức giá 5.100 đồng/kg (hàng xá).

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 15/10/2015

- Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Nam vẫn ổn định quanh mức 4.850 đồng/kg.

Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 14/10/2015

- Hiện chào giá bán tại cảng miền Nam đang phổ biến ở quanh mức 4.800-4.850 đồng/kg (hàng xá, Nam Mỹ) giao tháng 10 và khoảng 4.700-4.750 đồng/kg