thị trường bán ngô hạt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

bán ngô hạt

Giá ngô bán nội địa ngày 23/03/2018

- Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 22/03/2018

- Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Nếu giá thế giới tăng thì giá ngô nội địa cũng rất khó tăng theo do nhu cầu tiệu thụ đang rất yếu

-

Giá ngô bán nội địa ngày 21/03/2018

- Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 20/03/2018

- Giá ngô điều chỉnh giảm, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 19/03/2018

- Giá ngô ổn định, nhu cầu yếu

Giá ngô bán nội địa ngày 15/03/2018

- Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 14/03/2018

- Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 13/03/2018

- Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 12/03/2018

- Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 09/03/2018

- Giá ngô tiếp tục tăng cao

Giá ngô bán nội địa ngày 08/03/2018

- Giá ngô ở mức cao

Giá ngô bán nội địa ngày 07/03/2018

- Chào giá bán ngô vẫn được điều chỉnh tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 05/03/2018

- Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 02/03/2018

- Chào giá bán ngô vẫn được điều chỉnh tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 28/02/2018

- Giá ngô tháng 3 giảm trở lại

Giá ngô bán nội địa ngày 27/02/2018

- Giá ngô miền Nam tăng khá mạnh

Giá ngô bán nội địa ngày 26/02/2018

- Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 23/02/2018

- Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 22/02/2018

- Giá ngô ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 12/02/2018

- Giá ngô Mỹ điều chỉnh giảm

Giá ngô bán nội địa ngày 08/02/2018

- Giá ngô giao tháng 5 tăng 100 đồng/kg

Giá ngô bán nội địa ngày 07/02/2018

- Nhu cầu ngô miền Bắc chậm

Giá ngô bán nội địa ngày 06/02/2018

- Ngô giao ngay miền Nam rất hút hàng

Giá ngô bán nội địa ngày 05/02/2018

- Giá ngô giao ngay miền Nam tăng

Nhập khẩu ngô tháng 3 có thể không nhiều, giá sẽ có sự điều chỉnh tăng

-

Giá ngô bán nội địa ngày 02/02/2018

- Giá ngô miền Nam tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 31/01/2018

- Giá ngô giao xa tăng

Giá ngô bán nội địa ngày 30/01/2018

- Giá ngô miền Nam ổn định

Giá ngô bán nội địa ngày 29/01/2018

- Giá ngô ổn định nhưng có thể sẽ sớm được điều chỉnh tăng