Giá tôm sú đã giảm mạnh do khó khăn đầu ra
 

Giá tôm sú đã giảm mạnh do khó khăn đầu ra

Thị trường tôm Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn trái vụ, nguồn cung rất hạn chế trong khi thả nuôi mới chưa nhiều. Tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung chủ yếu đang cải tạo ao, phơi ao và dự kiến cuối tháng 3 sẽ tiến hành thả nuôi mới. Còn tại các tỉnh miền Nam hiện nay cũng chỉ lác đác ao xuống giống, dự kiến cũng sẽ xuống giống tập trung vào khoảng từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, với diện tích tôm đang nuôi hiện nay dịch bệnh khá nhiều trong khi đó dịch Covid-19 cũng đang ảnh hưởng đến đầu ra của tôm Việt Nam nên người dân đều thận trọng trước khi thả mới. Các thị trường lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều là những nước đang có dịch Covid-19 phức tạp và chưa được kiểm soát trong đó riêng Trung Quốc không sang được hàng qua đường bộ đã kéo theo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp đã không có đơn hàng nào xuất sang Trung Quốc qua đường bộ trong nhiều tuần gần đây.

Xuất khẩu tôm thẻ và tôm sú của Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ, tấn

 

 Năm 2019

 Từ 1/1-18/2/2020

Cửa khẩu

Tôm sú

Tôm thẻ

Tôm sú

Tôm thẻ

CK Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh)

        2,532

        2,236

              35

 

CK Móng Cái (Quảng Ninh)

        2,342

        5,321

              15

           274

CK Hoành Mô (Quảng Ninh)

           555

           646

 

              24

CK Tà Nùng (Cao Bằng)

              16

           635

 

              73

CK Cốc Nam (Lạng Sơn)

                1

           292

 

 

CK Chi Ma (Lạng Sơn)

 

           631

 

           401

CK Ma Lù Thàng (Điện Biên)

 

                6

 

 

Tổng

        5,447

        9,768

              50

           772

Nguồn: TCHQ

Trên kênh đường bộ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2020, chỉ xuất được 50 tấn tôm sú (1.024 tấn trong cùng kỳ năm 2019) và 772 tấn tôm thẻ (1.386 tấn trong cùng kỳ 2019), trong đó không có đơn hàng nào kể từ 22/1/2020. Như vậy, xuất khẩu tôm sú đã gần như đóng băng trên kênh đường bộ, trong khi kênh đường biển cũng giảm 34% riêng xuất sang Trung Quốc, giảm 44% tổng các thị trường, do đó giá tôm sú nguyên liệu đã chịu sức ép suy giảm trong khi nguồn cung thấp. Các doanh nghiệp chuyên hàng Trung Quốc qua đường bộ gần như ngưng thu mua, chỉ có giao dịch tôm sú oxy là chủ yếu. Trong khi đó, các nhà máy khác như SVS (tôm Miền Nam), Bạch Linh vẫn thu mua nhưng giá giảm mạnh: tính đến cuối tháng 2/2020, giá tôm sú oxy công nghiệp/quảng canh nhà máy Bạch Linh mua tại cổng nhà máy đã giảm khoảng 20.000 đ/kg với tôm công nghiệp, 40.000 đ/kg với tôm quảng canh so với đầu tháng 1; nhà máy SVS cũng đã giảm mạnh giá từ 30.000-90.000 đ/kg với các kích cỡ 30 con/kg về lớn. Trong năm 2019, mặt hàng tôm sú xuất 40% sang Trung Quốc, và tính riêng cửa khẩu đường bộ chiếm 11% trong tổng xuất khẩu tôm sú của Việt Nam.