Giá lúa mỳ CBOT ngày 11/10: Tăng mạnh theo đà tăng của ngô và đậu tương CBOT
 

Giá lúa mỳ CBOT ngày 11/10: Tăng mạnh theo đà tăng của ngô và đậu tương CBOT

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

11/10

10/10

Ghi chú

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

186,7

181,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

188,9

183,6

Kỳ hạn tháng 3/2020

Argentina - FOB

189,0

187,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

196,0

193,0

Kỳ hạn tháng 3/2020

Tin liên quan Vay tín chấp