Giá khô đậu tương bán nội địa 21/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 21/06/2018

Giá chào khô đậu tương Argentina miền Bắc ổn định ở mức 10.300 đồng/kg

Nguồn gốc

21/06

20/06

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.300-10.350

10.300-10.350