Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong tuần này
 

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng mạnh trong tuần này

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 6/2019, 7/2019 và 8/2019 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Nguồn: Shfe