Giá cao su thế giới ngày 10/7/2019
 

Giá cao su thế giới ngày 10/7/2019

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/7

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/7

Ngày 9/7

SMR CV, cent/kg

199.30

199.65

SMR L, cent/kg

196.85

197.20

Latex (Iso 2004), sen/kg

476.00

477.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 tại Tocom và tháng 7/2019 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/7

 

Ngày 10/7

Ngày 9/7

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

230.4

230.0

0.4

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10330

10865

-535