Giá cao su thế giới ngày 10/10/2018
 

Giá cao su thế giới ngày 10/10/2018

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 10/10

Chủng loại

Bán ra

Ngày 10/10

Ngày 9/10

SMR CV, cent/kg

172.35

172.05

SMR L, cent/kg

162.10

161.55

Latex (Iso 2004), sen/kg

408.00

410.00

 Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2018 tại Tocom và tháng 10/2018 Thượng Hải chốt phiên ngày 10/10

 

Ngày 10/10

Ngày 9/10

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

158.3

159.2

-0.9

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

10880

10910

-30